Wymiana

Giełda jest osobą prawną zapewniającą prawidłowe funkcjonowanie zorganizowanego rynku towarów giełdowych, walut, papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych. Handel jest realizowany przez standardowe umowy lub strony (partie), których wielkość regulują dokumenty regulacyjne giełdy.

Przestarzałe znaczenie słowa – miejsce lub budynek, w którym handlowcy, pośrednicy, maklerzy zbierają się w określonym czasie, aby zawierać transakcje z papierami wartościowymi lub towarami.

Przed erą informatyzacji strony ustnie uzgodniły transakcje. Obecnie większość transakcji odbywa się w formie elektronicznej z wykorzystaniem specjalistycznych programów, wiele giełd odmówiło otwarcia hal handlowych[2]. Maklerzy, we własnym interesie lub w interesie klientów, składają zlecenia kupna lub sprzedaży towarów giełdowych w systemach obrotu. Zlecenia te są realizowane na podstawie zleceń przeciwstawnych innych traderów. Giełda prowadzi ewidencję zawieranych transakcji, realizuje, organizuje i gwarantuje rozliczenia (clearing), zapewnia mechanizm interakcji „dostawa a płatność“.

Zazwyczaj giełdy otrzymują prowizję za każdą transakcję zawartą z ich pomocą, jest to główne źródło ich dochodów. Innymi źródłami mogą być opłaty członkowskie, opłaty za dostęp do obrotu, sprzedaż informacji giełdowych.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.