Świadczone usługi Reklama w serwisie Kursy walut NBP, OFE, Lokaty, Kredyty, Konta. Banki w Polsce, WIBOR, LIBOR, LIBID, EURIBOR, WIBID. Stopy procentowe. Akty prawne, kodeksy, ustawy, formularze, druki, wyszukiwarka Komputery , internet, programy do ściągnięcia za darmo W kraju i za granic± W kraju i za granicą; Aukcje i Giełdy online Rz±d, Ministerstwa, Urzędy Wyślij pocztę Wyślij SMS , bramki do wszystkich krajów

Aktualizacja - 27.04.2011r1.Najniższe wynagrodzenie miesięczne
  

2. Płace w Polsce i na świecie 

3.Wynagrodzenia - akty prawne 

4.Przecietne kwartalne wynagrodzenie - ogólne
1998-2011r

-1998r
-1999r
-2000r
-2001r
-2002r 
-2003r
-2004r
-2005r
-2006
r
-2007r
-2008r
-2009r
-2010r
-2011r
5.Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 

- 1998r
- 1999r 
- 2000r
- 2001r
- 2002r 
- 2003r
-
2004r
-
2005r
-
2006r
-2007r
-2008r
-2009r
-2010r
-2011r

6.Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku
- 1998r - 1999r
- 2000r
- 2001r
- 2002r  
- 2003r  
- 2004r 
- 2005r
- 2006r
-2007r
-2008r
-2009r
-2010r
-2011r
7. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku 
-2006r
-2007r
-2008r
-2009r
-2010r
-2011r

Akty prawne 
Kapitał początkowy 
Unia Europejska- świadczenia, renty, emerytury, zasiłki ....
       Ustawy, Rozporządzenia,
      Informacje,   Wskaźniki 

1. Emerytury i renty
2. Zasiłek dla bezrobotnych i odprawy
3. Ryczałty i diety
4.Zasiłki
5.Wynagrodzenia
6.Ubezpieczenia społeczne 
- Archiwum -> ubezpieczania społ.
7. Urlop macierzyński  
8. Odszkodowania 
9. Świadczenia przedemerytalne 
10. Odsetki 
11. Emerytura - przeciętne wynagrodzenia do wyliczenia podstawy

                                                     Wynagrodzenia

                                         Najniższe wynagrodzenie miesięczn

Minimalne wynagrodzenie miesięczne od 1 stycznia 2011 r. - 1386zł (kwota brutto 10%) , 1108,80zł ( w pierwszym roku pracy 80% ) ; Dz.U. z 2010 r. Nr 194 poz.1288


Minimalne wynagrodzenie miesięczne od 1 stycznia 2010 r. -1317,00 zł (brutto 100% ) , 1053,60zł ( w pierwszym roku pracy 80% ) (MP .09.48.709).


                                         Wynagrodzenia w Polsce i na świecie 

Zarobki w Polsce,   Zarobki w Europie,     Zarobki w USA i innych krajach Ameryki,     Zarobki w Australii, Afryce Azji,  


Bezpłatne informacje  
Skandynawskie Eldorado - czy warto pracować w Norwegii? -  zarobki, warunki pracy, podatki, gdzie szukać
 ofert pracy, jakich pracowników potrzebuje Norwegia.
Nie tylko jagody czyli rynek pracy w Szwecji - zarobki, warunki pracy, podatki, gdzie szukać
 ofert pracy, jakich pracowników potrzebuje Szwecja 
Praca w Europie, USA, Kanadzie i na świecie => sprawdź   

 

                                              Wynagrodzenie - akty prawne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2010 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r.
                                                                      

Przeciętne wynagrodzenie ( w poprzedmim kwartale), 
w 1998 - 2011r, 

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w całym 1998 r. wynosi 1.239,49 zł (M.P. 99 Nr 5 Poz. 59).
Kwartalnie wynagrodzenie kształtowało się w następujący sposób:

 • I kwartał 1998 - 1.205,74 zł - (M.P.98.14.218)
 • II kwartał 1998 - 1.220,89 zł - (M.P.98.26.382)
 • III kwartał 1998 - 1.248,91 zł - (M.P.98.41.572)
 • IV kwartał 1998 - 1.344,87 zł - (M.P.99.5.62)

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w całym 1999 r. wyniosło 1.432,81 zł (M.P.00. Nr 6 Poz. 150).
Kwartalnie wynagrodzenie kształtowało się w następujący sposób:

 • I kwartał 1999 - 1.598,52 zł - (M.P.99.17.240)
 • II kwartał 1999 - 1.659,48 zł - (M.P.99.27.423)
 • III kwartał 1999 - 1.714,00 zł - (M.P.99.36.550)
 • IV kwartał 1999 - 1.856,31 zł - (M.P.00.5.121)

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w całym 2000 r. wyniosło 1.599,11 zł (M.P.01. Nr 7 Poz. 118)..
Kwartalnie wynagrodzenie kształtowało się w następujący sposób:

 • I kwartał 2000 - 1.868,65 zł - (M.P. 00.14.314)
 • II kwartał 2000 - 1.869,78 zł - (M.P. 00.24.518)
 • III kwartał 2000 - 1.905,76 zł - (M.P. 00.37.740)
 • IV kwartał 2000 - 2.051,74 zł.- (M.P. 01.6.106)
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w całym 2001 r. wyniosło 2061,85 zł ; M.P.2002.8.156
Kwartalnie wynagrodzenie kształtowało się w następujący sposób:
 • I kwartał 2001r - 2.043,55zł - ( M.P. 01.15.248)
 • II kwartał 2001r - 2.006,92 zł - ( M.P.01.27.450)
 • III kwartał 2001r - 2047,29 zł ( M.P.2001.41.670)
 • IV kwartał 2001r -  2152,99 zł ( M.P.2002.8.157 )

Rok 2002r - 2133,21 zł ( M.P.2003r.9.136.)
I kwartał 2002 - 2.155,54 zł - (M.P. 2002.19.341)
II kwartał 2002r - 2.061,95 zł ( M.P. 2002.35.558)
III kwartał 2002r - 2095,81 zł ( M.P. 2002. 55.756)
IV kwartał 2002r - 2225,41 zł (M.P.2003.9.138)

Rok 2003 - 2201,47,zł (M.P. z 2004 r. Nr 9, poz.137)
I kwartał 2003 - 2.228,68 zł - (M.P. 03.25.369)
II kwartał 2003 - 2.141,01 zł - (M.P. 03.41.603)
III kwartał 2003 - 2.160,02 zł - (M.P. 03.52.837)
IV kwartał 2003 - 2.276,84 zł - (M.P. 04.9.136)

Rok 2004
I kwartał 2004 - 2.332,17 zł - (M.P. 04. 21.383)
II  kwartał 2004 - 2.230,53 zł - (M.P. 04. 35.617)
III  kwartał 2004 - 2.269,93 - (M.P.04. 48.833)
IV kwartał 2004 - 2.405,46 - (M.P. 05. 10.  204)

Rok 2005
I kwartał 2005 - 2.415,45 zł - (M.P. 05. nr. 29, poz.409)
II kwartał 2005 - 2.318,53 zł  - (M.P. 05. nr.48, poz. 665)
III kwartał 2005 - 2.347,45 zł  - (M.P. 05. nr.70, poz. 974)
IV kwartał 2005 - 2.528,62 zł  - (M.P. 06. nr.11, poz. 151)

Rok  2006
I kwartał 2006 - 2.530,18 zł - (M.P. 06. nr. 34, poz.379)
II kwartał 2006r. - 2.427,27zł - (M.P. z 2006 r. Nr 55, poz. 588)
III kwartał 2006r.- 2.464,66zł - (M.P. z 2006 r. Nr 80, poz. 814)
IV kwartał 2006r - 2662,51zł - (M.P. z 2007 r. Nr 12, poz. 124)

Rok 2007
I kwartał 2007r - 2.709,14 zł - (M.P. z 2007 r. nr. 31, poz.371)
II kwartał 2007r. - 2.644,34zł - (M.P. z 2007 r. Nr 52, poz. 606)
III kwartał 2007r.- 2.703,41zł - (M.P. z 2007 r. Nr 85, poz. 920)
IV kwartał 2007r - 2.899,83zł - (M.P. z 2008 r. Nr 13, poz. 141)

Rok 2008
I kwartał 2008r - 2.983,98 zł - (M.P. z 2008 r. nr. 39, poz.348)
II kwartał 2008r. - 2.951,36zł - (M.P. z 2008 r. Nr 61, poz. 546)
III kwartał 2008r.- 2.968,55zł - (M.P. z 2008 r. Nr 87, poz. 769)
IV kwartał 2008r - 3.096,55zł - (M.P. z 2009 r. Nr 9, poz. 114)

Rok 2009
I kwartał 2009r - 3.185,61 zł - (M.P. z 2009 r. nr. 30, poz.447)
II kwartał 2009r. - 3.081,48zł - (M.P. z 2009 r. Nr 52, poz. 747)
III kwartał 2009r.- 3.113,86zł - (M.P. z 2009 r. Nr 73, poz. 921)
IV kwartał 2009r - 3.243,60zł - (M.P. z 2010 r. Nr 7, poz. 69)

Rok 2010
I kwartał 2010r - 3.316,38 zł - (M.P. z 2010 r. nr. 39, poz.548)
II kwartał 2010r. - 3.197,85zł - (M.P. z 2010 r. Nr 57, poz. 774)
III kwartał 2010r.- 3.203,08zł - (M.P. z 2010 r. Nr 86, poz. 1015)
IV kwartał 2010r - 3.438,21zł - (M.P. z 2011 r. Nr 11 poz. 122)


Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw w 1998 -2011

 • styczeń 1998 - 1.232,58 zł - M.P.98.6.141
 • luty 1998 - 1.223,90 zł - M.P.98.8.170
 • marzec 1998 - 1.267,59 zł - M.P.98.11.197
 • I kwartał 1998 - 1.242,53 zł - M.P.98.11.196
 • kwiecień 1998 - 1.302,78 zł - M.P.98.15.224
 • maj 1998 - 1.303,10 zł - M.P. 98.20.309
 • czerwiec 1998 - 1.344,17 zł - M.P.98.24.355
 • II kwartał 1998 - 1.321,42 zł - M.P.98.24.356
 • lipiec 1998 - 1.369,84 zł - M.P.98.28.397
 • sierpień 1998 - 1.334,18 zł - M.P.98.31.449
 • wrzesień 1998 - 1.357,30 zł - M.P.98.36.505
 • III kwartał 1998 - 1.359,08 zł - M.P.98.36.507
 • październik 1998 - 1.379,35 zł - M.P.98.41.574
 • listopad 1998 - 1.451,17 zł - M.P.98.45.642
 • grudzień 1998 - 1.582,13 zł - M.P.99.4.25
 • IV kwartał 1998 - 1.470,54 zł - M.P.99.4.26
 • styczeń 1999 - 1.596,96 zł - M.P.99.6.72
 • luty 1999 - 1.625,95 zł - M.P.99.10.145
 • marzec 1999 - 1.741,60 zł - M.P.99.15.210
 • I kwartał 1999 - 1.667,31 zł - M.P.99.15.212
 • kwiecień 1999 - 1.779,84 zł - M.P.99.18.251
 • maj 1999 - 1.766,66 zł - M.P.99.22.325
 • czerwiec 1999 - 1.826,60 zł - M.P.99.25.381
 • II kwartał 1999 - 1.793,33 zł - M.P.99.25.382
 • lipiec 1999 - 1.852,47 zł - M.P.99.27.421
 • sierpień 1999 - 1.823,29 zł - M.P.99.30.463
 • wrzesień 1999 - 1.874,91 zł - M.P.99.33.513
 • III kwartał 1999 - 1.861,70 zł - M.P.99.33.514
 • październik 1999 - 1.881,13 zł - M.P.99.36.547
 • listopad 1999 - 1.946,14 zł - M.P.99.40.615
 • grudzień 1999 - 2.186,03 zł - M.P.00.2.42
 • IV kwartał 1999 - 2,019,99 zł - M.P.00.2.43
 • styczeń 2000 1.882,38 zł - M.P.00.6.151
 • luty 2000 1.926,10 zł - M.P.00.9.187
 • marzec 2000 1.992,35 zł - M.P.00.12.247
 • kwiecień 2000 2.067,25 zł - M.P.00.14.309
 • maj 2000 1.987,94 zł - M.P.00.17.392
 • czerwiec 2000 2.049,04 zł - M.P.00.22.457
 • lipiec 2000 2.035,55 zł - M.P.00.25.527
 • sierpień 2000 2.051,17 zł - M.P.00.28.590
 • wrzesień 2000 2.088,31 zł - M.P.00.33.689
 • październik 2000 2.088,54 zł - M.P.00.38.748
 • listopad 2000 2.160,45 zł - M.P.00.42.823
 • grudzień 2000 2.343,50 zł - M.P.01.2.59
 • styczeń 2001- 2.069,29 zł - Dz.Urz.GUS.01.2.10
 • luty 2001 - 2.074,91 zł - Dz.Urz.GUS.01.3.15
 • marzec 2001 - 2.149,13 zł - Dz.Urz.GUS.01.4.20
 • kwiecień 2001 - 2.175,55 zł - Dz.Urz.GUS.01.5.31
 • maj - 2163,44 zł - Dz.Urz.GUS.01.6.3
 • czerwiec - 2148,44 zł - Dz.Urz.GUS.01.7.42
 • lipiec - 2198,50 zł - Dz.Urz.GUS.01.8.49
 • sierpień - 2192,41 zł - Dz.Urz.GUS.01.9.56
 • wrzesień - 2217,55 zł Dz.Urz.GUS.01.10.61
 • październik - 2252,16 zł Dz.Urz.GUS.01.11.69
 • listopad - 2302,46 zł Dz.Urz.GUS.01.12.79
 • grudzień - 2474,11 zł Dz.Urz.GUS.02.1.2
W roku 2002
 • styczeń - 2187,76 zł Dz.Urz.GUS. 02.2.11
 • luty - 2189,14 zł Dz.Urz.GUS. 02.3.18
 • marzec - 2252,19 zł Dz.Urz.GUS. 02.4.26
 • kwiecień - 2226,45 zł Dz.Urz.GUS. 02.5.32
 • maj - 2254,83 zł  Dz.Urz.GUS. 02.6.36
 • czerwiec - 2232,05 zł  Dz.Urz.GUS. 02.7.43 
 • lipiec - 2288,90 zł - Dz.Urz.GUS. 02.9.49
 • sierpień - 2252,72 zł - Dz.Urz.GUS. 02.10.55
 • wrzesień - 2301,92 zł - Dz.Urz.GUS. 02.11.60r
 • październik - 2263,31 zł Dz.Urz.GUS. 02.12.86r
 •  listopad  - 2.343,45 zł - Dz.Urz.GUS.02.13.98
 • grudzień - 2532,41 zł Obwieszczenie GUS z 15.01.2003r
2003r
 • styczeń - 2.246,51zł Dz.Urz.GUS.03.2.12
 • luty - 2.235,34 zł Dz.Urz.GUS.03.3.19
 • marzec - 2267,57 zł Dz.Urz.GUS.03.4.23
 • kwiecień 2003 - 2.320,68 zł - Dz.Urz.GUS.03.5.27
 • maj 2003 - 2.254,40 zł - Dz.Urz.GUS.03.6.32
 • czerwiec 2003 - 2.301,00 zł - Dz.Urz.GUS.03.7.37
 • lipiec 2003 - 2.342,71 zł - Dz.Urz.GUS.03.8.39
 • sierpień 2003 - 2.295,08 zł - Dz.Urz.GUS.03.9.46
 • wrzesień 2003 - 2.353,11 zł - Dz.Urz.GUS.03.10.50
 • październik 2003 - 2.331,08 zł - Dz.Urz.GUS.03.11.59
 • listopad 2003 - 2.439,59 zł - Dz.Urz.GUS.03.12.64
 • grudzień 2003 - 2.662,21 zł - M.P. 04.4.68

2004

 • styczeń 2004 - 2.325,72 zł - Dz.Urz.GUS.04.2.11
 • luty 2004 - 2.377,37 zł - Dz.Urz.GUS.04.3.16
 • marzec - 2.427,28 zł Dz.Urz.GUS.04.4.24
 • kwiecień 2004 - 2.427,09 zł - Dz.Urz.GUS.04.5.29
 • maj 2004 - 2.353,56 zł Dz.Urz.GUS.04.6.34
 • czerwiec 2004 - 2.405,01 zł - Dz.Urz.GUS.04.7.37
 • lipiec 2004 - 2.428,12 zł - Dz.Urz.GUS.04.8.40
 • sierpień 2004 - 2.412,66 zł - Dz.Urz.GUS.04.9.45
 • wrzesień 2004 - 2.439,59 zł - Dz.Urz.GUS.04.10.50
 • październik 2004 - 2.386,34zł - Dz.Urz.GUS.04.11.57
 •  listopad 2004 - 2.504,99 zł - Dz.Urz.GUS.04.12.67
 • grudzień 2004 - 2.748,11 zł - Obw  GUS z dnia 15.02 2005r.

2005

 • styczeń 2005 - 2.385,39 zł - Dz.Urz.GUS.05.2.15
 • luty 2005 - 2.411,49 zł - Dz.Urz.GUS.05.3.21
 • marzec 2005 - 2.480,50 zł - Dz.Urz.GUS.05.4.28
 • kwiecień 2005 - 2.471,22 zł - Dz.Urz.GUS.05.5.38
 • maj 2005 - 2.423,92 zł - Dz.Urz.GUS.05.6.44
 • czerwiec 2005 - 2.512,78 zł - Dz.Urz.GUS.05.7.49
 • lipiec 2005 - 2.506,55 zł - Dz.Urz.GUS.05.8.54
 • sierpień 2005 - 2.480,56 zł - Dz.Urz.GUS.05.9.61
 • wrzesień 2005 - 2.483,99 zł - Dz.Urz.GUS.05.10.66
 • październik 2005 - 2.538,88 zł - Dz.Urz.GUS.05.11.71
 • listopad 2005 - 2.677,75 zł - Dz.Urz.GUS.05.12.76
 • grudzień 2005 - 2.789,08 zł - M.P. 06.6.1002

2006

 • styczeń  - 2.471,09 zł - Dz.Urz.GUS.06.2.16
 • luty - 2.526,22 zł - Dz.Urz.GUS.06.3.29
 • marzec  - 2.613,67 zł - Dz.Urz.GUS.06.4.35
 • kwiecień  - 2.570,05 zł - Dz.Urz.GUS.06.5.41
 • maj  - 2.549,70 zł - Dz.Urz.GUS.06.6.46
 • czerwiec - 2.624,93  zł  Dz.Urz.GUS.06.7.50
 • lipiec - 2.647,80 zł  Dz.Urz.GUS.06.8.54
 • sierpień - 2611,93 zł  Dz.Urz.GUS.06.9.59
 • wrzesień - 2611,16zł  Dz.Urz.GUS.06.10.66
 • październik - 2657,99zł  Dz.Urz.GUS.06.11.71 
 • listopad - 2.759,65 zł   Dz.Urz.GUS.06.12.77 
 • grudzień -  3027,51zł  MP.07.4.35                              

2007r

 • styczeń  - 2.663,55 zł - Dz.Urz.GUS.07.2.12
 • luty  - 2.687,48 zł - Dz.Urz.GUS.07.3.21
 • marzec  - 2.852,71 zł - Dz.Urz.GUS.07.4.28
 • kwiecień  - 2.786,29 zł - Dz.Urz.GUS.07.5.35
 • maj  - 2.776,92 zł - Dz.Urz.GUS.07.6.44
 • czerwiec - 2.869,69  zł  Dz.Urz.GUS.07.7.48
 • lipiec - 2.893,71 zł  Dz.Urz.GUS.07.8.55
 • sierpień - 2885,97 zł  Dz.Urz.GUS.07.9.62
 • wrzesień - 2858,83zł  Dz.Urz.GUS.07.10.66
 • październik - 2951,67zł  Dz.Urz.GUS.07.11.71 
 • listopad - 3.092,01 zł   Dz.Urz.GUS.07.12.76 
 • grudzień -  3.246,00zł  MP.08.7.83

2008

 • styczeń  - 2.969,65 zł - Dz.Urz.GUS.08.2.8
 • luty  - 3.032,70 zł - Dz.Urz.GUS.08.3.15
 • marzec  - 3.144,41 zł - Dz.Urz.GUS.08.4.22
 • kwiecień  - 3.137,74 zł - Dz.Urz.GUS.08.5.29
 • maj  - 3.069,43 zł - Dz.Urz.GUS.08.6.36
 • czerwiec - 3.215,32  zł  Dz.Urz.GUS.08.7.42
 • lipiec - 3.228,98 zł  Dz.Urz.GUS.08.8.46
 • sierpień - 3.165,14 zł  Dz.Urz.GUS.08.9.52
 • wrzesień - 3.171,65zł  Dz.Urz.GUS.08.10.57
 • październik - 3.241,81zł  Dz.Urz.GUS.08.11.62 
 • listopad - 3.320,94 zł   Dz.Urz.GUS.08.12.67 
 • grudzień -  3.419,82zł  MP.09.5.54 

2009

 • styczeń  - 3.215,75 zł - Dz.Urz.GUS.09.2.11
 • luty  - 3.195,56 zł - Dz.Urz.GUS.09.3.23
 • marzec  - 3.332,65 zł - Dz.Urz.GUS.09.4.30
 • kwiecień  - 3.294,76 zł - Dz.Urz.GUS.09.5.37
 • maj  - 3.193,90 zł - Dz.Urz.GUS.09.6.44
 • czerwiec - 3.287,88  zł  Dz.Urz.GUS.09.7.50
 • lipiec -3.361,90 zł  Dz.Urz.GUS.09.8.54
 • sierpień - 3.268,69 zł  Dz.Urz.GUS.09.9.59
 • wrzesień - 3.283,18zł  Dz.Urz.GUS.09.10.64
 • październik - 3.312,32zł  Dz.Urz.GUS.09.11.68 
 • listopad - 3.403,92 zł   Dz.Urz.GUS.09.12.76 
 • grudzień -  3.652,40zł  MP.10.4.38                        

2009r    3.324,91zł      Dz.U.GUS .10.01.5

2010

 • styczeń  - 3.231,13 zł - Dz.Urz.GUS.10.2.10
 • luty  - 3.288,29 zł - Dz.Urz.GUS.10.3.21
 • marzec  - 3.493,42 zł - Dz.Urz.GUS.10.4.26
 • kwiecień  - 3.398,67 zł - Dz.Urz.GUS.10.5.34
 • maj  - 3.346,61 zł - Dz.Urz.GUS.10.6.43
 • czerwiec - 3.403,65  zł  Dz.Urz.GUS.10.7.48
 • lipiec -3.433,32 zł  Dz.Urz.GUS.10.8.53
 • sierpień - 3.407,26 zł  Dz.Urz.GUS.10.9.61
 • wrzesień - 3.403,65zł  Dz.Urz.GUS.10.10.65
 • październik - 3.440,22zł  Dz.Urz.GUS.10.11.71 
 • listopad - 3.525,67 zł   Dz.Urz.GUS.10.12.77 
 • grudzień -  3.847,91zł  MP.11.8.79 

2010r    3.434,62zł      Dz.U..GUS .11.01.2

2011

 • styczeń  - 3.391,59 zł - Dz.Urz.GUS.11.3.7
 • luty  - 3.422,14 zł - Dz.Urz.GUS.11.4.14
 • marzec  - 3.633,54 zł - Dz.Urz.GUS.11.5.Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 1998
- 2011r

 • styczeń 1998 - 1.229,03 zł- (M.P.98.6.145)
 • luty 1998 - 1.212,34 zł- (M.P.98.8.173)
 • marzec 1998 - 1.253,43 zł- (M.P.98.11.199)
 • kwiecień 1998 - 1.276,57 zł- (M.P.98.15.227)
 • maj1998 - 1.276,88 zł- (M.P. 98.20.312)
 • czerwiec 1998 - 1.308,25 zł- (M.P. 98.24.360)
 • lipiec 1998 - 1.336,17 zł- (M.P. 98.28.402)
 • sierpień 1998 - 1.325,72 zł- (M.P. 98.31.453)
 • wrzesień 1998 - 1.354,26 zł- (M.P.98.36.511)
 • październik 1998 - 1.376,48 zł- (M.P.98.41.579)
 • listopada 1998 - 1.447,90 zł- (M.P.98.45.645)
 • grudzień 1998 - 1.575,72 zł- (M.P.99.4.30)
 • styczeń 1999 - 1.593,19 zł- (M.P.99.6.76)
 • luty 1999 - 1.619,41 zł- (M.P.99.10.149)
 • marzec 1999 - 1.726,47 zł- (M.P.99.15.216)
 • kwiecień 1999 - 1.768,21 zł- (M.P.99.18.253)
 • maj1999 - 1.752,30 zł- (M.P.99.22.329)
 • czerwiec 1999 - 1.794,42 zł- (M.P.99.25.387)
 • lipiec 1999 - 1.822,28 zł- (M.P.99.27.424)
 • sierpień 1999 - 1.818,55 zł- (M.P.99.30.466)
 • wrzesień 1999 - 1.870,21 zł- (M.P.99.33.518)
 • październik 1999 - 1.878,85 zł- (M.P.99.36.552)
 • listopad 1999 - 1.943,21 zł - (M.P.99.40.619)
 • grudzień 1999 - 2.179,25 zł - (M.P.00.2.50)
W roku 2000
 • styczeń - 1.877,32 zł - M.P.00.6.156
 • luty - 1.915,52 zł - M.P.00.9.191
 • marzec - 1.978,43 zł - M.P.00.12.252
 • kwiecień - 2.051,23 zł - M.P.00.14.315
 • maj - 1.973,94 zł - M.P.00.17.394
 • czerwiec - 2.036,14 zł - M.P.00.22.466
 • lipiec - 2.026,23 zł - M.P.00.25.531
 • sierpień - 2.041,97 zł - M.P.00.28.592
 • wrzesień - 2.086,22 zł - M.P.00.33.694
 • październik - 2.084,78 zł - M.P.00.33.694
 • listopad - 2.157,86 zł - M.P.00.33.694
 • grudzień - 2.343.50 zł- M.P. 01.2.59
W roku 2001
 • styczeń - 2.067,54 zł -Dz.Urz.GUS.01.4.21
 • luty - 2.073,12 zł -Dz.Urz.GUS.01.3.18
 • marzec - 2.141,02 zł - Dz.Urz.GUS.01.4.25
 • kwiecień - 2.167,82 zł - Dz.Urz.GUS.01.5.32
 • maj - 2153,37zł - Dz.Urz.GUS.01.6.40
 • czerwiec - 2134,20 - Dz.Urz.GUS.01.7.45
 • lipiec - 2187,45 zł - Dz.Urz.GUS.01.8.51
 • sierpień - 2188,68 zł - Dz.Urz.GUS.01.9.58
 • wrzesień - 2216,42 zł Dz.Urz.GUS.01.10.61
 • październik - 2249,36 zł. Dz.Urz.GUS.01.11.71
 • listopad - 2300,23 zł Dz.Urz.GUS.01.12.81
 • grudzień - 2342,00 zł Dz.Urz.GUS.02.1.3
W roku 2002r
 • styczeń - 2185,42 zł  Dz.Urz.GUS.02.2.13
 • luty -2185,27 zł  Dz.Urz.GUS. 02.3.22
 • marzec-2247,74 zł  Dz.Urz.GUS. 02.4.29
 • kwiecień- 2221,10 zł  Dz.Urz.GUS. 02.5.33
 • maj - 2249,73 zł  Dz.Urz.GUS. 02.6.38
 • czerwiec - 2220,32 zł  Dz.Urz.GUS. 02.7.45
 • lipiec - 2279,09 zł  Dz.Urz.GUS. 02.8.51
 • sierpień - 2248,93 zł  Dz.Urz.GUS. 02.9.57 
 • wrzesień - 2300,99zł  Dz.Urz.GUS. 02.11.65r 
 • październik - 2262,15 zł Dz.Urz.GUS. 02.12.90r 
 • listopad 2002 - 2.342,46 zł - Dz.Urz.GUS.02.13.101
 • grudzień - 2529,64zł Komunikat ZUS z 15.01.2003r
2003r
 • styczeń - 2.243,89 zł  Komunikat ZUS z 14.02.2003r
 • luty - 2.234,94zł Komunikat ZUS z 14.03.2003r
 • marzec - 2261,13 zł Komunikat GUS z 14.04.2003r
 • kwiecień 2003 - 2.317,21 zł - Dz.Urz.GUS.03.5.29
 • maj 2003 - 2.250,10 zł - Dz.Urz.GUS.03.6.34
 • czerwiec 2003 - 2.292,05 zł - Dz.Urz.GUS.03.7.38
 • lipiec 2003 - 2.334,54 zł - Dz.Urz.GUS.03.8.41
 • sierpień 2003 - 2.291,16 zł - Dz.Urz.GUS.03.9.48
 • wrzesień 2003 - 2.351,62 zł - Dz.Urz.GUS.03.10.53
 • październik 2003 - 2.330,49 zł - Dz.Urz.GUS.03.11.61
 • listopad 2003 - 2.439,40 zł - Dz.Urz.GUS.03.12.67
2004
 • styczeń 2004 - 2.324,77 zł - Dz.Urz.GUS.04.2.13
 • luty 2004 - 2.375,44 zł - Dz.Urz.GUS.04.3.20
 • marzec 2004 - 2.421,93 zł - Dz.Urz.GUS.04.4.26
 • kwiecień 2004 - 2.423,11 zł - Dz.Urz.GUS.04.5.31
 • maj 2004 - 2.348,73 zł - Dz.Urz.GUS.04.6.35
 • czerwiec 2004 - 2.389,78 zł - Dz.Urz.GUS.04.7.39
 • lipiec 2004 - 2.418,09 zł - Dz.Urz.GUS.04.8.43
 • sierpień 2004 - 2.404,57 zł - Dz.Urz.GUS.04.9.48
 • wrzesień 2004 - 2.439,19 zł - Dz.Urz.GUS.04.10.54
 • październik 2004 - 2.385,98 zł - Dz.Urz.GUS.04.11.60
 •  listopad 2004 - 2.504,12 zł - Dz.Urz.GUS.04.12.69
 • grudzień 2004 - 2.744,49 zł. - Komunikat GUS z dnia 17 stycznia 2005 r.

2005

 • styczeń 2005 - 2.384,90 zł - Dz.Urz.GUS.05.2.16.
 • luty 2005 - 2.411,20 zł.- Dz.Urz.GUS.05.3.22 
 • marzec 2005 - 2.474,38 zł- Dz.Urz.GUS.05.4.33
 • kwiecień 2005 - 2.465,33 zł- Dz.Urz.GUS.05.5.40
 • maj 2005 - 2.418,39 zł- Dz.Urz.GUS.05.6.45
 • czerwiec 2005 - 2.496,67 zł- Dz.Urz.GUS.05.7.51
 • lipiec 2005 - 2.478,18 zł- Dz.Urz.GUS.05.8.55
 • sierpień 2005 - 2.476,17 zł- Dz.Urz.GUS.05.9.63
 • wrzesień 2005 - 2.481,59 zł- Dz.Urz.GUS.05.10.68
 • październik 2005 - 2.538,41 zł- Dz.Urz.GUS.05.11.73
 • listopad 2005 - 2.677,07 zł- Dz.Urz.GUS.05.12.78
 • grudzień 2005 - 2.787,98 zł- Dz.Urz.GUS.06.1.7


2006

 • styczeń 2006 - 2.470,89 zł - Dz.Urz.GUS.06.2.19.
 • luty 2006 - 2.524,42 zł.- Dz.Urz.GUS.06.3.30 
 • marzec 2005 - 2.608,77 zł- Dz.Urz.GUS.06.4.38
 • kwiecień 2005 - 2.567,27 zł- Dz.Urz.GUS.06.5.43
 • maj 2006 - 2.541,79 zł- Dz.Urz.GUS.06.6.47
 • czerwiec - 2.615,18 zł  Dz.Urz.GUS.06.7.52
 • lipiec 2006- 2.617,04 zł  Dz.Urz.GUS.06.8.55
 • sierpień 2006 - 2.603,18 zł Dz.Urz.GUS.06.9.62 nbsp;
 • wrzesień 2006 - 2608,78zł  Dz.Urz.GUS.06.10.69
 • październik 2006 - 2657,58zł  Dz.Urz.GUS.06.12.79
 • listopad 2006 - 2.757,59 zł Dz.Urz.GUS.06.12.79
 • grudzień 2006 - 3026,67 zł  Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 9

 2007r

 • styczeń  - 2.661,24 zł - Dz.Urz.GUS.07.2.16
 • luty  - 2.686,12 zł - Dz.Urz.GUS.07.3.22
 • marzec  - 2.846,30 zł - Dz.Urz.GUS.07.4.32
 • kwiecień  - 2.783,40 zł - Dz.Urz.GUS.07.5.37
 • maj  - 2.773,93 zł - Dz.Urz.GUS.07.6.45
 • czerwiec - 2.843,69  zł  Dz.Urz.GUS.07.7.50
 • lipiec - 2.863,36 zł  Dz.Urz.GUS.07.8.57
 • sierpień - 2880,81 zł  Dz.Urz.GUS.07.9.64
 • wrzesień - 2857,84zł  Dz.Urz.GUS.07.10.69
 • październik - 2951,11zł  Dz.Urz.GUS.07.11.72
 • listopad - 3.088,11 zł   Dz.Urz.GUS.07.12.78
 • grudzień -  3.244,22zł  MP.08.1.6

2008

 • styczeń  - 2.967,53 zł - Dz.Urz.GUS.08.2.10
 • luty  - 3.032,40 zł - Dz.Urz.GUS.08.3.16
 • marzec  - 3.141,23 zł - Dz.Urz.GUS.08.4.26
 • kwiecień  - 3.135,66 zł - Dz.Urz.GUS.08.5.31
 • maj  - 3.066,16 zł - Dz.Urz.GUS.08.6.37
 • czerwiec - 3.201,98  zł  Dz.Urz.GUS.08.7.44
 • lipiec - 3.207,19 zł  Dz.Urz.GUS.08.8.47
 • sierpień - 3.162,61 zł  Dz.Urz.GUS.08.9.53
 • wrzesień - 3.170,83zł  Dz.Urz.GUS.08.10.59
 • październik - 3.240,10zł  Dz.Urz.GUS.08.11.63
 • listopad - 3.317,18 zł   Dz.Urz.GUS.08.12.69
 • grudzień -  3.418,61zł  Dz.Urz.GUS.09.1.8 

2008r - 3.174,07zł   M.P.2009.5.53
 
2009

 • styczeń  - 3.213,62 zł - Dz.Urz.GUS.09.2.13
 • luty  - 3.195,35 zł - Dz.Urz.GUS.09.3.24
 • marzec  - 3.330,49 zł - Dz.Urz.GUS.09.4.31
 • kwiecień  - 3.292,66 zł - Dz.Urz.GUS.09.5.38
 • maj  - 3.190,67 zł - Dz.Urz.GUS.09.6.45
 • czerwiec - 3.276,51  zł  Dz.Urz.GUS.09.7.52
 • lipiec -3.335,18 zł  Dz.Urz.GUS.09.8.55
 • sierpień - 3.265,78 zł  Dz.Urz.GUS.09.9.60
 • wrzesień - 3.280,09zł  Dz.Urz.GUS.09.10.65
 • październik - 3.311,79zł  Dz.Urz.GUS.09.11.69
 • listopad - 3.402,06 zł   Dz.Urz.GUS.09.12.78
 • grudzień -  3.648,60zł  Dz.Urz.GUS.10.1.6

2009r    3.319,88zł      M.P.2010.4.37

2010

 • styczeń  - 3.230,47 zł - Dz.Urz.GUS.10.2.12
 • luty  - 3.287,84 zł - Dz.Urz.GUS.10.3.22
 • marzec  - 3.491,57 zł - Dz.Urz.GUS.10.4.29
 • kwiecień  - 3.397,01 zł - Dz.Urz.GUS.10.5.35
 • maj  - 3.339,69 zł - Dz.Urz.GUS.10.6.45
 • czerwiec - 3.389,59  zł  Dz.Urz.GUS.10.7.50
 • lipiec -3.419,23 zł  Dz.Urz.GUS.10.8.54
 • sierpień - 3.405,55 zł  Dz.Urz.GUS.10.9.63
 • wrzesień - 3.400,99zł  Dz.Urz.GUS.10.10.67
 • październik - 3.440,22zł  Dz.Urz.GUS.10.11.72
 • listopad - 3.525,12 zł   Dz.Urz.GUS.10.12.78
 • grudzień -  3.846,30zł  Dz.Urz.GUS.11.1.4 

2010r    3.430,73zł      M.P.2011.8.78

2011

 • styczeń  - 3.391,30 zł - Dz.Urz.GUS.11.3.9
 • luty  - 3.421,64 zł - Dz.Urz.GUS.11.4.14
 • marzec  - 3.632,50 zł - Dz.Urz.GUS.11.5.
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w 2006
- 2011r.

2006r
I kwartał 2006 r. 2 539,55zł  M.P.2006.29.317
II kwartał 2006 r. 2 582,33zł  M.P.2006.50.544 
III kwartał 2006 r. 2 627,53zł  M.P.2006.74.744
IV kwartał 2006 r  2822,51zł  MP. 2007.4.36

2007r
I kwartał 2007 r. 2 737,785zł  M.P.2007.27.302
II kwartał 2007 r. 2 812,61zł  M.P.2007.44.519 
III kwartał 2007 r. 2 891,06zł  M.P.2007.76.814
IV kwartał 2007r  3.105,06zł  MP. 2008.7.84

2008r
I kwartał 2008 r. 3 049,86zł  M.P.2008.34.304
II kwartał 2008 r. 3 152,36zł  M.P.2008.54.481 
III kwartał 2008 r. 3 190,35zł  M.P.2008.81.712
IV kwartał 2008r  3.322,09zł  MP. 2009.5.55

2009r
I kwartał 2009 r. 3 249,29zł  M.P.2009.25.351
II kwartał 2009 r. 3 276,94zł  M.P.2009.47.693 
III kwartał 2009 r. 3 317,45zł  M.P.2009.68.881
IV kwartał 2009r  3.456,61zł  MP. 2010.4.39

2010r
I kwartał 2010 r. 3 340,89zł  M.P.2010.25.239
II kwartał 2010 r. 3 402,05zł  M.P.2010.51.684 
III kwartał 2010 r. 3 385,23zł  M.P.2010.78.967
IV kwartał 2010r  3.605,74zł  MP. 2011.8.80

2011r
I kwartał 2011 r. 3 478,91zł   Obw. Prezesa GUS z 18.04. 2011

Potrącanie składek z różnych źródeł przychodów pracownika
Pytanie podatnika: Czy przy naliczeniu zaliczki na podatek oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne od umowy zlecenia należy potrącić od podatku składkę na ubezpieczenie zdrowotne niepotrąconą od wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę wypłaconą temu pracownikowi na początku tego samego miesiąca?SMS - bramki krajowe i zagraniczne, bezpłatnie
Komunikatory- free download, ranking, SMS-y, VOiP
VoIP - tanie rozmowy
VoIP - programy, akcesoria 


Prawo  - ustawy, kodeksy, inne akty prawne,  wyszukiwarka 

Podatki  
 

Cło  - samochody, akcyza, taryfy celne, prawo 

Formularze, druki,  wnioski
Formularze, druki, wzory pism - sądowe

Usługi biuro@e-gamma.pl  Ulubione  Biuro Reklama Kontakt Home
Copyright 2004   E-GAMMA.PL