安iadczone us逝gi Reklama w serwisie Kursy walut NBP, OFE, Lokaty, Kredyty, Konta. Banki w Polsce, WIBOR, LIBOR, LIBID, EURIBOR, WIBID. Stopy procentowe. Akty prawne, kodeksy, ustawy, formularze, druki, wyszukiwarka Komputery , internet, programy do 軼i庵ni璚ia za darmo W kraju i za granic; W kraju i za granic± Aukcje i Gie責y online Rz±d, Ministerstwa, Urz璠y Wy郵ij poczt Wy郵ij SMS , bramki do wszystkich kraj闚
    Aktualizacja 18.11.2011rAkty prawne 
Kapita pocz徠kowy 
Unia Europejska- 鈍iadczenia, renty, emerytury, zasi趾i ....
        Akty prawne, Informacje, 
                     Wska幡iki

1. Emerytury i renty
2. Zasi貫k dla bezrobotnych i odprawy
3. Rycza速y i diety
4.Zasi趾i
5.Wynagrodzenia
6.Ubezpieczeniae spo貫czne
7. Urlop macierzy雟ki  
8. Odszkodowania 
9. 安iadczenia przedemerytalne 
10. Odsetki 
11. Emerytura - przeci皻ne wynagrodzenia do wyliczenia podstawy 
 

<

Pisemna gwarancja skuteczno軼i nauki angielskiego!


Rycza速y i diety


Rozporz康zenie Ministra Pracy i Polityki Spo貫cznej 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysoko軼i oraz warunk闚 ustalania nale積o軼i przys逝guj帷ych pracownikowi zatrudnionemu w pa雟twowej lub samorz康owej jednostce sfery bud瞠towej z tytu逝 podr騜y s逝瘺owej na obszarze kraju
Dz. U. Nr 236 poz. 1990, z 2004 r. Dz. U. Nr 271 poz. 2686, z 2005 r. Dz. U. Nr 186 poz. 1554, Dz. U. Nr 227 poz. 1661 - od 1.01.2007 r

Rozporz康zenie Ministra Pracy i Polityki Spo貫cznej 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysoko軼i oraz warunk闚 ustalania nale積o軼i przys逝guj帷ych pracownikowi zatrudnionemu w pa雟twowej lub samorz康owej jednostce sfery bud瞠towej z tytu逝 podr騜y s逝瘺owej poza granicami kraju
z. U. Nr 236 poz. 1991 z 30.12.2002 r., Dz. U. Nr 199, poz. 1951 - sprostowanie b喚du, z 2004 r. Dz. U. Nr 271 poz. 2687, z 2005 r. Dz. U. Nr 186 poz. 1555 - od 01.01.2006 r

Rozporz康zenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunk闚 ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu koszt闚 u篡wania do cel闚 s逝瘺owych samochod闚 osobowych, motocykli i motorower闚 nieb璠帷ych w豉sno軼i pracodawcy - (publikacja: Dz. U. Nr 27, poz. 271, z 2004 r. Nr 237, poz. 2376, z 2007 r. Nr 201, poz. 1462 - od 14.11.2007 r


Diety z tytu逝 podr騜y s逝瘺owych os鏏 prowadz帷ych dzia豉lno嗆 gospodarcz
Pytanie podatnika: Czy podatnik prowadz帷y dzia豉lno嗆 gospodarcz w zakresie us逝g transportowych, ma prawo zaliczy do koszt闚 uzyskania przychodu, warto嗆 diet z tytu逝 podr騜y s逝瘺owych? ...>  
Uprawnienia pracownika w delegacji
Pytanie: Jakie 鈍iadczenia przys逝guj pracownikom w zwi您ku z delegacj krajow, a jakie w przypadku zagranicznej?   ...> 


Odmowa wyjazdu na delegacj- odpowied odm闚i udania si w delegacj mog jedynie pracownice w ci捫y i pracownice (pracownicy) opiekuj帷e si dzieckiem do lat 4. Dla pozosta造ch pracownik闚 (poza sytuacjami skrajnymi, gdy polecenie udania si w delegacj b璠zie sprzeczne z zasadami wsp馧篡cia spo貫cznego – np. wydane osobie niepe軟osprawnej o schorzeniu wr璚z uniemo磧iwiaj帷ym samodzielne przemieszczanie si) wykonanie polecenia wyjazdu w delegacj jest obowi您kiem. Odmowa jego wykonania jest naruszeniem zobowi您a pracowniczych wynikaj帷ych ze stosunku pracy.   ...>  

Podr騜 s逝瘺owa przedsi瑿iorcy
Pytanie podatnika: Czy Podatnik ma prawo do zaliczenia do koszt闚 uzyskania przychod闚 warto軼i diet z tytu逝 wyjazdu s逝瘺owego zagranicznego za ca造 okres pobytu w podr騜y, 陰cznie z sobotami i niedzielami? ...> 
Maksymalny czas dobowy trwania delegacji
Pytanie: Czy s jakie ograniczenia w zakresie d逝go軼i delegacji w ci庵u doby – czy pracownik mo瞠 nast瘼nego dnia nie przyj嗆 do pracy? ...>

Wysoko嗆 stawki za 1 km przebiegu pojazd闚 - zwrot koszt闚 przejazd闚 j
Pracownikowi przys逝guje zwrot koszt闚 przejazdu w wysoko軼i stanowi帷ej iloczyn przejechanych kilometr闚 przez stawk za jeden kilometr przebiegu, ustalon przez pracodawc, kt鏎a nie mo瞠 by wy窺za ni               Rycza速y samochodowe - stawki za jeden km. przebiegu pojazdu
Stawka za1km od 14.11.2007r Rodzaj pojazdu
0,5214 Samoch鏚 osobowy. o poj. skokowej silnika do 900 cm 3
0,8358 Samoch鏚 osobowy o poj. skokowej silnika pow. 900 cm 3
0,2302 Motocykl 
0,1382 Motorower
Stawka za 1km od 1.03.04r -13.11.2007r Rodzaj pojazdu
0,4894 Samoch鏚 osobowy. o poj. skokowej silnika do 900 cm 3
0,7846 Samoch鏚 osobowy o poj. skokowej silnika pow. 900 cm 3
0,2161 Motocykl
0,1297 Motorower
Stawka za1km od 1.01.03r - 28.02.2004r Rodzaj pojazdu
0,4798 Samoch鏚 osobowy. o poj. skokowej silnika do 900 cm 3
0,7692 Samoch鏚 osobowy o poj. skokowej silnika pow. 900 cm 3
0,2119 Motocykl
0,1272 Motorower
Stawka za1km od 1.04.02r Rodzaj pojazdu
0,4690 Samoch鏚 osobowy. o poj. skokowej silnika do 900 cm
0,7519 Samoch鏚 osobowy o poj. skokowej silnika pow. 900 cm 3
0,2071 Motocykl
0,1243 Motorower

Podstawa prawna: rozporz康zenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 wrze郾ia 2005 r. zmieniaj帷e rozporz康zenie w sprawie wysoko軼i oraz warunk闚 ustalania nale積o軼i przys逝guj帷ych pracownikowi zatrudnionemu w pa雟twowej lub samorz康owej jednostce sfery bud瞠towej z tytu逝 podr騜y s逝瘺owej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 186, poz.1554 

Rycza速y samochodowe - miesi璚zne kwoty rycza速u z uwzgl璠nieniem maksymalnego limitu kilometr闚  

Rodzaj pojazdu

Stawka za 1 km Limit 300 km ( miejscowo嗆 do 100 tys. mieszka鎍闚) Limit 500 km (miejscowo嗆 ponad 100 tys. do 500 tys. mieszk.) Limit 700 km (miejscowo嗆 ponad 500 tys. mieszk.)
Od 14.11.2007r
sam. osobowy. o poj. skok. do 900 cm 3
0,5214 156,42 260,70 364,98
Od 14.11.2007r
sam. osobowy. o poj. skok. pow. 900 cm 3
0,8358 250,74 417,90 585,06
Od 14.11.2007r Motocykl 0,2302 69,06 115,10 161,14
Od 14.11.2007r Motorower 0,1382 41,46 69,10 96,74
Od 14.11.2007r w s逝瘺ie le郾ej (limit kilometr闚 1500)

 poj. skok. do 900 cm-782,10 ;  poj. skok. pow. 900 cm 3 -1253,70 ; motocykl - 345,30 ; motorower - 207,30

Od 14.11.2007r w s逝瘺ie ratowniczej i innych w豉軼iwych instytucjach w sytuacji zagro瞠nia kl瘰k 篡wio這w lub usuwania jej skutk闚 albo skutk闚 katastrofy ekologicznej (limit kilometr闚 3000) poj. skok. do 900 cm 3  -1564,20 ;    o  poj. skok. pow. 900 cm  -2507,40 ; motocykl - 690,60 ; motorower - 414,60

Od 18.11.2004r
sam. osob. o poj. skok. do 900 cm 3
0,4894 146,82 244,70 342,58
Od 18.11.2004r
sam. osob. o poj. skok. pow. 900 cm 3
0,7846 235,38 392,30 549,22
Od 18.11.2004r Motocykl 0,2161 64,86 108,10 151,34
Od 18.11.2004r Motorower 0,1297 38,94 64,90 90,86
         
Od 1.03.2004r
sam. osob. o poj. skok. do 900 cm 3
0,4894 146,82 244,70 342,58
Od 1.01.2003r
sam. osob. o poj. skok. do 900 cm 3
0,4798 143,94 239,90 335,86
Od 1.01.02 sam.osob. o poj. skok. do 900 cm 3 0,4690 140,70 234,50 328,50
         
Od 1.03.2004r sam.osob. o poj. skok. pow. 900 cm 3 0,7846 235,38 392,30 549,22
Od 1.01.2003r sam.osob. o poj. skok. pow. 900 cm 3 0,7592 230,76 384,60 538,44
Od 1.04.02 Sam.osob. o poj. skok. pow. 900 cm 3 0,7692 225,57 375,95 526,33
              
Od 1.03.2004r Motocykl 0,2161 64,86 108,10 151,34
Od 1.01.2003r Motocykl 0,2119 63,57 105,95 148,33
Od 1.04.02r Motocykl 0,2071 62,13 103,55 144,97
Od 1.03.2004r Motorower 1297 38,94 64,90 90,86
Od 1.01.2003r Motorower 0,1272 38,16 63,50 89,04
Od 1.04.02r Motorower 0,1243 37,29 62,15 87,01

Podstawa prawna: Podstawa prawna: rozporz康zenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunk闚 ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu koszt闚 u篡wania do cel闚 s逝瘺owych samochod闚 osobowych, motocykli i motorower闚 nieb璠帷ych w豉sno軼i pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271, zm. Dz. U. z 2004 r., Nr 237, poz. 2376 Diety i rycza速y za czas podr騜y s逝瘺owych na terenie kraju

Okres Dieta Rycza速 za nocleg (150% diety) Rycza速 za dojazdy (20% diety)
od 01.01.2007 23,00 z 34,50 z 4,60 z
od 01.01.2006 do 31.12.2006 22.00 z 33.00 z 4.40 z
od 01.03.2004
do 31.12.2005
21.00 z 31.50 z 4.20 z
od 01.01.2003
do 29.02.2004
20.00 z 30.00 z 4.00 z
od 01.04.2002
do 31.12.2002
19.00 z 28.50 z 3.80 z
od 01.04.2001
do 31.03.2002
18.00 z 27.00 z 3.60 z

od 01.03.2000
do 31.03.2001

16.00 z 24.00 z 3.20 z

 
Podstawa prawna: rozporz康zenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 wrze郾ia 2005 r. zmieniaj帷e rozporz康zenie w sprawie wysoko軼i oraz warunk闚 ustalania nale積o軼i przys逝guj帷ych pracownikowi zatrudnionemu w pa雟twowej lub samorz康owej jednostce sfery bud瞠towej z tytu逝 podr騜y s逝瘺owej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 186, poz.1554); Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz.1661.


Przy obliczaniu diet stosuje si nast瘼uj帷e zasady:

  1. je瞠li podr騜 s逝瘺owa trwa nie d逝瞠j ni dob i wynosi:

    • od 8 do 12 godzin - przys逝guje po這wa diety,

    • ponad 12 godzin - przys逝guje dieta w pe軟ej wysoko軼i,

  2. je瞠li podr騜 s逝瘺owa trwa d逝瞠j ni dob, za ka盥 dob przys逝guje dieta w pe軟ej wysoko軼i, a za niepe軟, ale rozpocz皻 dob:

    • do 8 godzin - przys逝guje po這wa diety,

    • ponad 8 godzin - przys逝guje dieta w pe軟ej wysoko軼i

Podstawa prawna: Rozporz康zenie Ministra Pracy i Polityki Spo貫cznej z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 236, poz. 1990), wydane na podstawie art. 77 [5] 2 Kodeksu pracy zm. (Dz.U. z 2004 r. Nr 271, poz.2686)   

SMS - bramki krajowe i zagraniczne, bezp豉tnie
Komunikatory- free download, ranking, SMS-y, VOiP
VoIP - tanie rozmowy
VoIP - programy, akcesoria 

Prawo  - ustawy, kodeksy, inne akty prawne,  wyszukiwarka 

Podatki 
Nieruchomo軼i  
 
C這  - akty prawne, import samochod闚, akcyza, taryfy celne : Unii, Rosji, Bia這rusi, Ukrainy, systemy, formularze, wnioski, informacje .......  
Samochody  - informacje, poradniki, przepisy prawne, sprowadzanie samochod闚 , zmiana akcyzy,  mapa samochodowa, umowa kupna- sprzeda篡 - dwuj瞛yczna, inne.. 

Formularze, druki,  wnioski
Formularze, druki, wzory pism - s康owe
Us逝gi biuro@e-gamma.pl  Ulubione  Biuro Reklama Kontakt Home
Copyright 2004   E-GAMMA.PL