¦wiadczone usługi Reklama w serwisie Kursy walut NBP, OFE, Lokaty, Kredyty, Konta. Banki w Polsce, WIBOR, LIBOR, LIBID, EURIBOR, WIBID. Stopy procentowe. Akty prawne, kodeksy, ustawy, formularze, druki, wyszukiwarka Komputery , internet, programy do ¶gnięcia za darmo W kraju i za granic± W kraju i za granic± Aukcje i Giełdy online Rz±d, Ministerstwa, Urzędy Wy¶lij pocztę Wy¶lij SMS , bramki do wszystkich krajów

aktualizacja 02.05.2011r
 

Prawo  - ustawy, kodeksy, inne akty prawne,  wyszukiwarka 

Podatki 
Prawo pracy  
        Akty prawne, Informacje, 
                 
  Wskaźniki

1. Emerytury i renty
2. Zasiłek dla bezrobotnych i odprawy
3. Ryczałty i diety
4.Zasiłki
5.Wynagrodzenia
6.Ubezpieczeniae społeczne
7. Urlop macierzyński  
8. Odszkodowania 
9. Świadczenia przedemerytalne 
10. Odsetki 
11. Emerytura - przeciętne wynagrodzenia do wyliczenia podstawy 
 
Kalkulatory

Cło  - samochody, akcyza, taryfy celne, prawo 

Formularze, druki,  wnioski
Formularze, druki, wzory pism - sądowe

 
                           
                                     Wskaźniki urzędowe

             
Przeciętne wynagrodzenie - do wyliczenia podstawy emerytury 


Rok Przeciętne wynagrodzenie - zł Akt prawny
miesięczne roczne
1980 6.040,0  72.480,0 MP 1990.21.171
1981 7.689,0 92.268,0 MP 1990.21.171
1982 11.631,0 139.572,0 MP 1990.21.171
1983 14.475,0 173.700,0 MP 1990.21.171
1984 16.838,0 202.056,0 MP 1990.21.171
1985 20.005,0 240.060,0 MP 1990.21.171
1986 24.095,0 289.140,0 MP 1990.21.171
1987 29.184,0 350.208,0 MP 1990.21.171
1988 53.090,0 637.080,0 MP 1990.21.171
1989 206.758,0 2.481.096,0 MP 1990.21.171
1990 1.029.637,0 12.355.644,0 MP 1991.5.35
1991 1.770.000,0 21.240..000,0 MP 1992.5.33
1992 2.935.000,0 35.220.000,0 MP 1993.6.25
1993 3.995.000,0 47.940.000,0 MP.1994.10.83
1994 5.328.000,0 63.936.000,0 MP 1995.7.107
1995 702,62 8.431,44 MP 1996.11.134
1996 873,00 10.476,00 MP 1997.9.72
1997 1.061,93 12.743,16 MP 1998.5.93
1998 1.239,49 14.873,00 MP 1999.5.63
1999 1.706,74 20.480,00 MP 2000.5.120
2000 1.923,81 23.085,72 MP 2001.6.108
2001 2.061,85 24.742,20 MP 2002.8,156
2002 2.133,21 25.598,52 MP.2003.9.136
2003 2.201.47 26.417.64 M.P.2004.9.137
 2004 2.289,57 27.474,84 M.P2005.10.205
2005 2.380,29 28.563,48 M.P.2006.12.159
2006  2.477,23 29.726,76  M.P.2007.12.125
2007  2.691,03 32.292,36  M.P.2008.13.139 
2008 2.943,88 35.326,56 M.P.2009.09.112
2009 3.102,96 37.235,52 M.P.2010.07.67
2010 3.224,98 38.699,76 M.P.2011.11.120Dla kogo nowe emerytury
Nowa emerytura przysługuje wszystkim ubezpieczonym, urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., którzy osiągnęli minimalny wiek emerytalny, wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn. Prawo do nowej emerytury uzależnione jest wyłącznie od osiągnięcia minimalnego wieku emerytalnego. Natomiast bez znaczenia dla ustalenia prawa do tej emerytury. ==> więcej  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1.04.1985 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent  (publikacja: tekst jednolity Dz. U. z 1989 r. nr 11, poz. 63 oraz z 1990 r. nr 71, poz. 418)


   

 

SMS - bramki krajowe i zagraniczne, bezpłatnie
Komunikatory- free download, ranking, SMS-y, VOiP

Usługi biuro@e-gamma.pl  Ulubione  Biuro Reklama Kontakt Home
Copyright 2004   E-GAMMA.PL