Świadczone usługi Reklama w serwisie Kursy walut NBP, OFE, Lokaty, Kredyty, Konta. Banki w Polsce, WIBOR, LIBOR, LIBID, EURIBOR, WIBID. Stopy procentowe. Akty prawne, kodeksy, ustawy, formularze, druki, wyszukiwarka Komputery , internet, programy do ściągnięcia za darmo W kraju i za granicą W kraju i za granicą; Aukcje i Giełdy online Rząd, Ministerstwa, Urzędy Wyślij pocztę Wyślij SMS , bramki do wszystkich krajów

Akty prawne 
Kapitał początkowy 
Unia Europejska- świadczenia, renty, emerytury, zasiłki ....

      Ustawy, Rozporządzenia,
      Informacje,   Wskaźniki 

1. Emerytury i renty
2. Zasiłek dla bezrobotnych i odprawy
3. Ryczałty i diety
4.Zasiłki
5.Wynagrodzenia
6.Ubezpieczenia społeczne 
- Archiwum -> ubezpieczania społ.
7. Urlop macierzyński  
8. Odszkodowania 
9. Świadczenia przedemerytalne 
10. Odsetki 
11. Emerytura - przeciętne wynagrodzenia do wyliczenia podstawy 
 
Wynagrodzenia : prawo, negocjacje

Kalkulatory 

URZĘDY WOJEWÓDZKIE I WOJEWODOWIE
SEJMIKI WOJEWÓDZKIE

URZĄD WOJEWÓDZKI, WOJEWODA

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
wojewoda - Krzysztof Grzelczyk
50-951 Wrocław pl.Powstańców Warszawy 1 (0-71) 340-60-00 , 340 62 73,; fax-340 68 95, info@duw.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
50-411 Wrocław, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, tel. (0-71) 374-93-55, 374-90-17, 343-55-24, fax (0-71) 341-81-48 
Powiaty
Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki
wojewoda - p.o. Marzena Drab
85-950 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 3
(0-52) 349-79-13 ; fax 349 72 94
Praktyki w  U W 
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
87-1 00 Toruń, pl. Teatralny 2, tel.  (0-56) 621-85-53, fax  (0-56) 621-82-00
Powiaty
Lubelski Urząd Wojewódzki
wojewoda -
Wojciech Żukowski
20-914 Lublin ul. Spokojna 4
(0-81) 532-45-43, 743-67-60; fax 532 85 40
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego  
20-074 Lublin, ul. Spokojna 4, tel.  (0-56) 621-85-53, fax  (0-56) 621-82-00
Powiaty
Lubuski Urząd Wojewódzki
wojewoda - Wojciech Perczak 
66-400 Gorzów Wlkp.ul. Jagiellończyka 8
(95) 721-56-00 ; fax 722 36 80
Oferty pracy
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 
65-057 Zielona Góra,ul. Podgórna 7, tel. (0-68) 320-20-37, 327-98-98, fax (0-68) 327-92-96.    Powiaty  
Łódzki Urząd Wojewódzki
wojewoda -Helena Piertraszkiewicz 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104
(0-42) 664-10-00, 664-10-01,  fax 664 10 40
Praca w urzędzie - oferty,  Staże i praktyki,  Nieruchomości - oferta,  Strefa ekonomiczna,  
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8, tel. (0-42) 663 30 01, fax (0-42) 663 30 02.   
Oferty współpracy firm: niemieckich, szwedzkich, duńskich, hiszpańskich, czeskich, słowackich, białoruskich, rumuńskich i kanadyjskich.    Powiaty 
Małopolski Urząd Wojewódzki
wojewoda - p.o Andrzej Mucha 
31-156 Kraków ul. Basztowa 22
(0-12) 616-02-00 , fax 422 72 08
Praca - oferty
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego  
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, tel. (0-12) 630-31-07,  616-01-24, fax (0-12) 630-31-26 
Powiaty 
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
wojewoda - Tomasz Koziński 
00-950 Warszawa Pl. Bankowy 3/5
(0-22) 695-69-99 , fax 620 37 04
Praca - oferty, Prywatyzacja - nabycie przedsiębiorstw,
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 
03-472 Warszawa, ul. Brechta 3, tel. (0-22) 597-91-00, fax (0-22) 597-92-90
Powiaty
Opolski Urząd Wojewódzki
wojewoda - Bogdan Tomanek 
45-082 Opole ul. Piastowska 14
(0-77) 452-41-00, 453-94-56, fax 454 45 75
Praca w UW - oferty,  
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
45-082 Opole, ul. Piastowska 14, tel. (0-77) 454-65-49,  452-44-72, fax (0-77) 456-53-33 
Starostwa, Urzędy Miast i Gmin
Podlaski Urząd Wojewódzki
wojewoda - Jan Dobrzyński 
15-213 Białystok ul. Mickiewicza 3
(0-85) 743-92-29, 741-59-78, fax 732 24 86
Organizacje otoczenia biznesu województwa podlaskiego, Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego  
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok, tel. (0 85) 74-85-120
fax (0 85) 74-97-567. Samorząd terytorialny: Województwo, Powiaty, Gminy
Podkarpacki Urząd Wojewódzki
wojewoda - Ewa Draus 
35-959 Rzeszów ul. Grunwaldzka 15
(0-17) 862-75-11, fax 852 39 78
Praca w UW, Praktyki
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, tel. (0-17) 850 -17-00,,  850 -17-80, fax (0-17) 850 -17-81. Władze samorządowe - Gminy , Powiaty
Pomorski Urząd Wojewódzki
wojewoda -Piotr OŁOWSKI 
80-810 Gdańsk ul. Okopowa 21/27
(0-58) 307-76-95, 307-72-13 fax 301 14 17
  Praca - oferty,
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21 /27, tel. (058) 326 15 55,  fax (058) 326 15 56
Samorząd  terytorialny  : Województwo, Powiaty, Gminy,
Śląski Urząd Wojewódzki
wojewoda - Tomasz PIETRZYKOWSKI 
40-032 Katowice ul. Jagiellońska 25
0-(32) 207-77-77, fax 256 42 45
Praca - oferty, 
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, tel. (0-32) 255-35-34, fax (0-32) 251-99-99
Gminy,  Powiaty, mapa
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
wojewoda - Grzegorz BANAŚ 
25-516 Kielce Al. IX wieków Kielc 3
(0-41) 342-12-22, fax 344-48-32
Praca - oferty,  Specjalna Strefa Ekonomiczna " Starachowice", Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, tel. (0-41) 344-33-47, fax (0-41) 344-52-65 
Samorząd WojewódzkiPowiaty i Gminy, Urzędy Pracy w Województwie Świętokrzyskim,
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
wojewoda - Adam SUPEŁ
10-575 Olsztyn al. J. Piłsudskiego 7/9
(0-89) 523-77-54, fax 523 77 54
Praca w Urzędzie
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
10-575 Olsztyn, al. Piłsudskiego 7/9, tel. (0-89) 523-22-10, fax (0-89) 523-24-85 
Powiaty 
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
wojewoda - Tadeusza DZIUBA
60-713 Poznań al. Niepodległości 16/18
(0-61) 854-10-71, fax 852 73 27
Oferty pracyNieruchomości, Prywatyzacja - oferty dla inwestorów
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
61-713 Poznań, al. Niepodległości 18, tel. (0-61) 855-15-81,  852-60-07, fax (0-61) 854-19-88, Samorząd terytorialny : :Województwo, Powiaty, Gminy,
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
wojewoda - Robert KRUPOWICZ
70-502 Szczecin, Wały Chrobrego 4
(0-91) 430-30-11, 430-33-15, fax 433 02 50
Praca, praktyka, szkolenia
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
70- 540 Szczecin,  ul. Korsarzy 34, tel: (0-91) 489-39-69, fax (0-91) 489-39-68. Samorząd terytorialny : Starostwa powiatowe, Gminy


 

 

 

 

 


 


 

Małopolski Urząd Wojewódzki 

 


SMS
- bramki krajowe i zagraniczne, bezpłatnie 
Komunikatory - ranking, free download,  SMS-y, VOiP
VoIP - programy, urządzenia 
VoIP - sposób na tanie rozmowy


Prawo  - ustawy, kodeksy, inne akty prawne,  wyszukiwarka 

Podatki - ustawy, rozporządzenia informacje

Prawo pracy - akty prawne, informacje, wskaźniki, kalkulatory
Prawo zamówień publicznych 
Firma - przedsiębiorca w Polce I Unii Europejskiej
Odsetki - ustawowe,  podatkowe,  dla OFE ... 

Nieruchomości -  akty prawne, informacje, druki, wzory pism ...... 

Cło  - akty prawne, import samochodów, akcyza, taryfy celne : Unii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, systemy, formularze, wnioski, informacje ....... 
1. Zwrot podatku :  Anglia, Irlandia, Holandia, Niemcy 
2. UK  TAX  Refunds   
3. UK - zwrot podatku  
4. Informacja o podatkach za granicą- katalog 
Formularze sądowe: pisma,  instrukcje wypełnienia , wnioski,-  Księgi Wieczyste,  postępowanie cywilne, KRS, Rejestr Zastawów,  MSiG, Krajowy Rejestr Karny,  inne 
Formularze podatkowe , ZUS, GUS, celne , i inne  

 


 

Usługi biuro@e-gamma.pl  Ulubione  Biuro Reklama Kontakt Home
Copyright 2004   E-GAMMA.PL