Świadczone usługi Reklama w serwisie Kursy walut NBP, OFE, Lokaty, Kredyty, Konta. Banki w Polsce, WIBOR, LIBOR, LIBID, EURIBOR, WIBID. Stopy procentowe. Akty prawne, kodeksy, ustawy, formularze, druki, wyszukiwarka Komputery , internet, programy do ściągnięcia za darmo W kraju i za granic± W kraju i za granicą; Aukcje i Giełdy online Rząd, Ministerstwa, Urzędy Wyślij pocztę Wyślij SMS , bramki do wszystkich krajów

1. Stypendia i studia za granicą 
2. Kredyty studenckie, praktyki, staże 
3.Szkoły Wyższe -rankingi.Uniwersytety na świecie.
4.Testy predyspozycji zawodowych

Uczelnie w Polsce - rankingi. Gdzie studiować, MBA ranking. Higher education database
Absolwenci, studenci - nauka i praca za granicą.  tanie mieszkania 
Kredyty studenckie, praktyki studenckie, staż - oferty
Stypendia, programy stypendialne , inna pomoc 

Oferty pracy w spółkach giełdowych, 
serwisy internetowe 

Oferty
- pracy, stażu, praktyk : banki, urzędy państwowe, inne ....
Kanada - praca, oferty, emigracja , live & work in Canada, immigrate to Canada, free online
USA - oferty pracy, emigracja, free online assessment, live & work, 
Praca za granicą - oferty pracy : Europa, Ameryka, Azja, Australia i Nowa Zelandia
Praca - informacje, psychotesty  
Czarna lista - firm i osób rekrutujących do pracy za granicą, oferujących pracę prze internet
Telepraca 


         
           
Stypendia, programy stypendialne, fundacje - pomoc  

Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców 
Mobility Centres in Europe - List of the latest posted Research Job Vacancies 
Opodatkowanie stypendiów
Opodatkowania stypendiów wypłacanych uczniom lub studentom. Stypendia stanowią dla osób, które je otrzymują, przychód podlegający opodatkowaniu. Według art. 21 ustawy.. ...>
pozostałe kraje : min. Australia, Nowa Zelandia, Japonia i inne 

Opodatkowanie stypendiów zagranicznych
Pytanie: Czy stypendium otrzymywane podczas odbywania praktyki zagranicznej podlega opodatkowaniu? ...>

I. Fundacje - o pomoc których mogą się potencjalnie ubiegać pracownicy naukowi i studenci 

DAAD / Deutscher Akademischer Austausch Dienst/ -> The Foundation of the German Academic Exchange Service promotes talented and highly-qualified people from home and abroad. The brochure on the DAAD Foundation as a pdf- document (German only).

Fundacja Crescendum Est - Polonia - statut. Stypendia przyznawane przez  Fundację służyć mają realizacji marzeń edukacyjnych polskiej młodzieży, w szczególności poprzez finansowanie studiów w najlepszych uczelniach zagranicznych. Rada Fundacji otwiera XI Konkurs o stypendium Fundacji Crescendum Est-Polonia. Wnioski stypendialne na formularzu Fundacji wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane będą do dnia 31.12.2006 roku. Decyduj±ca o dotrzymaniu terminu będzie data stempla pocztowego lub datownik Fundacji w przypadku osobistego złożenia wniosku. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 15 kwietnia 2007 roku 

Fundacja im. Stefana Batorego - jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego. Założycielem Fundacji jest George Soros, amerykański finansista .......

German-Israeli Foundation for Scientific Research and Development - “GIF Young Scientists Program” oferuje młodym naukowcom wszystkich specjalności możliwość pracy w kraju partnerskim w Izraelu lub w Niemczech w celu nawiązania pierwszych kontaktów. Naukowcy w wieku do 40 lat mogą otrzymać środki na jednoroczny projekt w wysokości do 40 000 euro.

Polish-American Freedom Foundation - Stypendia pomostowe dla "Prymusów", Adresatami programu są maturzyści, którzy zostali przyjęci na I rok dziennych studiów magisterskich, pochodzący ze wsi i małych miast do 20 tysięcy mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin pracowników byłych ppgr. O stypendia mogą się ubiegać maturzyści z rodzin o bardzo niskich dochodach, jednocześnie osiągający dobre wyniki w nauce.

The Kosciuszko Foundation - educational programs currently offered by Kosciuszko Foundation: Polish Studies at Hunter College, Summer Programs, Scholarships 


II. Programy stypendialne  

DAAD / Deutscher Akademischer Austausch Dienst/. The German Academic Exchange Service. DAAD Scholarships, Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie ul. Czeska 24/2
03-902 Warszawa, tel: (0-22) 617 48 47, 616 13 08, fax (0-22) 616 12 96

GFPS-Polska - oraz organizacje partnerskie
GFPS e.V. i GFPS-CZ to niezależne pozarządowe organizacje non-profit. Można tu zdobyć ogromne doświadczenie, poznać funkcjonowanie organizacji pozarządowych. Oferta stypendialna

Polsko- Amerykańska Komisja Fulbrighta - Stypendia i programy Fulbrighta dla polskich kandydatów. Studia w USA - procedury aplikacyjne, standardowe testyCouncil for International Exchange of Scholars

Stypendia Marie Curie w Programie Ramowym UE - stypendia są przeznaczone dla młodych naukowców (w tym doktorantów) którzy nie rozpoczęli 36 roku życia w momencie wybrania ich przez instytucję zagraniczną., stypendia instytucjonalne, stypendia indywidualne, granty reintegracyjne 
Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe.
System pomocy materialnej - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

THE British Council Poland - oferuje informacje i porady dla Polaków pragnących studiować w Wielkiej Brytanii oraz udział w prestiżowych programach stypendialnych. Pomaga w zdobywaniu informacji na temat Wielkiej Brytanii oraz oferuje szeroki zakres elektronicznych pomocy naukowych i doskonałych materiałów edukacyjnych
-
STYPENDIA im. JOSEPHA CONRADA (CHEVENING) - obejmuje 3-12 miesięczne stypendia na studia podyplomowe w Wielkiej Brytanii w formie kursów lub badań naukowych
- PROGRAM EUROPEAN YOUNG LAWYERS SCHEME - Stypendium dla młodych prawników europejskich - EYLS (European Young Lawyers Scheme)
- STYPENDIUM im. ROMANA WASILEWSKIEGO - Stypendium obejmuje 9-12 tygodniowy pobyt w Clare Hall - to Graduate College będący częścią uniwersytetu Cambridge.. Stypendium w dziedzinie nauk ścisłych: 10-12 tygodni; stypendium w dziedzinie nauk humanistycznych: 9 tygodni.
- INNE STYPENDIA  - w tym wypadku należy kontaktować się bezpośrednio z instytucją administrującą danym programem stypendialnym., interesujące : 
Polish School of Medicine Memorial Fund at the University of Edinburgh - Scholarship Programme , The University of Edinburgh Coca-Cola -  International Scholarships, Scholarships at the UNIVERSITY of NOTTINGHAM ....

The Shell Centenary Scholarship Fund (TSCSF) - The scholarships are known as Shell Centenary Scholarships (in the UK), Royal Dutch Shell Centenary Scholarships (in the NL). Partners in the scheme are the University of Cambridge, Durham University, The University of Edinburgh, Imperial College London, University of Leeds, The University of Oxford and University College London in the UK, and with Delft University of Technology, Eindhoven University of Technology and University of Twente in the Netherlands.

III. Zagraniczne organizacje, agencje, fundacje i ośrodki informacji o studiach w USA i Wielkiej Brytanii oraz służące pomocą : 

Graduate Union > Information > International Students

National College Services - można uzyskać pomoc finansową
600 S. Frederic Ave. 2 Floor, Gaithersburg, MD 20877, U.S.A, Tel. (0-01 301) 258 07 17
National Scholarship Research Service - można uzyskać pomoc finansową
2280 Airport Blvd., Santa Rosa, CA 95403, U.S.A., Tel. (0-01 707) 546 67 81, (0-01 707) 546 67 77
UKCOSA- The Council for International Education - organizacja zajmująca się udzielaniem informacji i pomocy dla studentów zagranicznych. For international students studying or planning to study in the UK, their family, teachers and other advisers, click here for details.
9-17 St Albans Place ,Islington, London N1 ONX, United Kingdom , Tel. (0-044 71) 226 37 62
Fax: (0-044 71) 226 33 73
HOST- Housing for Overseas Students - 
organizacja zajmująca się przyjmowaniem studentów zagranicznych i przystosowaniem ich do brytyjskiego stylu i warunków życia. Host UK professional attachments in the UK, to visit , helping the students to feel welcome in this country
18 Northumberland Avenue, London WC2N 5BJ, United Kingdom, Tel. (0-044 71) 825 25 95
UCAS- Universities and Colleges Admissions Service - Biuro Zgłoszeń na Wyższe Uczelnie.  International students - All you need to get into higher education is here. Select a service from above or if you need further help or advice click on information,  schools & colleges  

STRONY INTERNETOWE :
Econom - wiadomości o stypendiach dla studentów ekonomii i inne informacje 
Informator stypendialny - stypendia krajowe , stypendia zagraniczne 
Informator o stypendiach naukowych za granicą > Inne źródła informacji o stypendiach , także informacje o studiach w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii
Informacje na temat stypendiów w Kanadzie - Scholarships Canada
Program Leonardo da Vinci 
Program SOCRATES -> Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Studia w Australii - informacje, stypendia
Studia w Danii - informacje, stypendia, studia podyplomowe..
Study at UNIVERSITY OF SEVILLE, SPAIN


STANY ZJEDNOCZONE
U.S.Department of State International Education Programs. College and University Education in the United States
Studia w USA - Berkeley University of California (Studying, Living, Jobs, Career Center

Stypendia Kościuszkowskie

Polsko- Amerykańska Komisja Fulbrighta
www.finaid.org Przewodnik po sposobach finansowania studiów
www.opendoorsweb.org Zagraniczni studenci w USA
www.bibl.u-szeged.hu/afik/menuw.html Wirtualne Centrum Informacyjne
www.nafsa.org Informacje edukacyjne 
www.collegeboard.org Studia I stopnia (po szkole średniej) SAT I/II
www.toefl.org TOEFL
www.gre.org GRE

www.gmat.org GMAT
www.lsat.org LSAT
www.aamc.org MCAT
www.petersons.com Informacje o studiach
www.educationconnect.com Przeglądarka edukacyjna
www.edupass.org Finansowanie studiów, stypendia
www.iie.org Studenci zagraniczni w USA
www.EastChance.com Stypendia, granty
www.finaid.org Pomoc finansowa (stypendia, granty)
www.usjournal.com U.S. Educational Jurnal

www.yahoo.com/Regional/Counties Strony wielu uniwersytetów


WIELKA BRYTANIA 
Studia w Anglii - stypendia podyplomowe( programy stypendialne, rekrutacja), inne stypendia ( w tym stypendia na studia na Uniwersytecie w Cambridge) 
British Council
Brytyjskim systemie edukacji:
www.britishcouncil.org/eis/campus.htm

www.prospects.csu.ac.uk/int/
www.ukcosa.org.uk
www.britishembassy.pl
www.educationuk.org

Rankingi i informacje o uczelniach:
www.qaa.ac.uk/revreps/reviewreports.htm
www.education.guardian.co.uk/specialre-ports/universiies2000

Informacje dotyczące brytyjskiego systemu szkolnictwa, opisy uczelni i ich programów stypendialnych, odsyłacze na własne strony poszczególnych uczelni:
www.britcoun.org
  


FRANCJA
www.education.fr Portal edukacyjny
www.education.gouv.fr Francuskie ministerstwo edukacji
www.egide.asso.fr Informacje o szkolnictwie wyższym
www.onisep.fr Informacje o studiach
www.ec-lyon.fr Ecole Centrale de Lyon
www.ecp.fr Ecole Centrale Paris
www.ensmp.fr Ecole des Mines Paris
www.ensica.fr Ecole nationale Superieure d�Ingenieurs en Constructions Aeronautiques
www.polytechnique.fr Ecole Polytechnique (France)
www.inpg.fr Institut National Polytechnique de Grenoble 

Agence Universitaire de la Francophonie

Agence EduFrance

Ministère Éducation Nationale

Ambasada Francji  

 NIEMCY
www.tu-cottbus.de
Brandenburg Technische Universitat Cottbus
www.htw-zittau.de Hochschule fur Technik, Wirtshaft und Sozialwesen Zittau
www.tu-berlin.de Technische Universitat Berlin
www.tu-chemnitz.de/index.php Technische Universitat Chemnitz-Zwickau
www.tu.-clausthal.de Technische Universitat Clausthal
www.inf.tu-dresden.de Technische Universitat Dresden
www.tu-dresden.de Technische Universitat Dresden
www.rz.tu-ilmenau.de/'webmast Technische Universitat Ilmenau
DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst)
Alexander Von Humboldt Stiftung
 
Friedrich Naumann Stiftung
 

Fundacja im. Nowickiego
 
Fundacja Körbera
 
Fundacja Konrada Adenauera w Polsce
 
GFPS (Gemeinschaft Für Studentischen Austausch in Mittel Und Osteuropa)
 
Robert Bosch Stiftung
 
Stypendia Fundacji Mummert
  

IV. Programy stypendialne i fundacje -  pozostałe kraje : 

Australia
Griffith University - Research Higher Degree Scholarships
 

Austria

ÖAD - Austrian Exchange Service

  

Greece

Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation

 

Spain

Spain Exchange

 

Netherlands

Oferta stypendialna rządu holenderskiego -NUFFIC  

 

 

European Union 

European Science Foundation

Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr

The EU's Descartes Prize

  

Hungary

Central European University - Budapest - Warsaw

 


 

Italia

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

 

Other countries

Reuters Foundation

Fundacja Marii Curie

NATO Science Programme

Program Stypendialny dla obywateli państw Grupy Wyszehradzkiej

Soros Supplementary Grants Program

Ford Foundation

Fritz Thyssen Stiftung

Fundacja Aventis

Fundacja Crescendum Est - Polonia

Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej

International Association (INTAS)

Taibunkyo Fund

The Andrew W. Mellon Foundation

The Tokyo Foundation

UNESCO

Volkswagenstiftung

SMS
- bramki krajowe i zagraniczne, bezpłatnie 
Komunikatory - ranking, free download,  SMS-y, VOiP
VoIP - programy, urządzenia 
VoIP - sposób na tanie rozmowy 

IE  - ukryte funkcje, downloads

Irytujące programy - jak usunąć złośliwy program (aplikację) z naszego PC
Hacking - programy, narzędzia
Internetowe paskudy
Internet - jak zwiększyć szybkość ładowania stron
Komputery- serwisy
Mailbomber
Modem - porady, ustawienia
Internet Providers - dostawcy Internetu
Proxy -  bezpieczeństwo, szybsza transmisja, anonimowość 
Sieciowe pułapki - jak sobie radzić
Telepraca 
Trojan - CAFEiNi
Trojan - Netbus
Trojany - generowanie i ochrona
Wirusy i antywirusy, szczepionki bezpieczeństwo,  generowanie 


Ministerstwa
Urzędy i instytucje państwowe
Urzędy Wojewódzkie i Samorządowe
Administracja celna  
Administracja skarbowa 
- Izby i Urzędy Skarbowe
- Urzędy Skarbowe  niektóre  kategorie podatników 
-
Kontrola Skarbowa   
Polskie placówki dyplomatyczne za granicą
Szefowie polskich placówek
Przedstawicielstwa  - dyplomatyczne  w Polsce
Urzędy Konsularne w Polsce
Kanada - Placówki ,  Polonia, wizy, biznes
USA  - Konsulaty, Polonia, Rząd, biznes

Usługi biuro@e-gamma.pl  Ulubione  Biuro Reklama Kontakt Home
Copyright 2004   E-GAMMA.PL