Świadczone usługi

Reklama w serwisie

Kursy walut NBP, OFE, Lokaty, Kredyty, Konta. Banki w Polsce, WIBOR, LIBOR, LIBID, EURIBOR, WIBID. Stopy procentowe.

Akty prawne, kodeksy, ustawy, formularze, druki, wyszukiwarka

Komputery , internet, programy do ¶ci±gnięcia za darmo

W kraju i za granicą

W kraju i za granicą

Aukcje i Giełdy. Handel Międzynarodowy, Auctions. Stock Markets. Inernational Trade.

Rząd, Ministerstwa, Urzędy

Wyślij pocztę

Wyślij SMS , bramki do wszystkich krajów


Firma - akty prawne 
Przedsiębiorca w Polsce - informacje, aktualności prawne, informacje
Przedsiębiorca w UE  - informacje, aktualności prawne

                    
Prawo 
Prawo zamówień publicznych  
1. Przetargi
2. Negocjacje
3. Zamówienia z wolnej ręki
4. Zamówienia publiczne po zmianach
Kodeksy  
Akty prawne - wyszukiwarka  / wszystkie akty prawne - Kancelaria Sejmu /
Prawo bankowe 
Prawo pacjenta
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 
Prawo papierów wartościowych
Niezbędne informacje, serwisy prawne
Prawo obce i międzynarodowe 

Formularze, druki, wzory, wnioski
Formularze, druki, wzory pism - sądowe
Akty prawne 
Kapitał początkowy 
Unia Europejska- świadczenia, renty, emerytury, zasiłki ....

      Ustawy, Rozporządzenia,
      Informacje,   Wskaźniki 

1. Emerytury i renty
2. Zasiłek dla bezrobotnych i odprawy
3. Ryczałty i diety
4.Zasiłki
5.Wynagrodzenia
6.Ubezpieczenia społeczne 
- Archiwum -> ubezpieczania społ.
7. Urlop macierzyński  
8. Odszkodowania 
9. Świadczenia przedemerytalne 
10. Odsetki 
11. Emerytura - przeciętne wynagrodzenia do wyliczenia podstawy 
 
Wynagrodzenia : prawo, negocjacje

Kalkulatory                                                 
Akty prawne, informacje 


              Firma - akty prawne,  teksty jednolite 

działalność gospodarcza 
rachunkowość 
ubezpieczenia społeczne  
najczęściej szukane 
cło  - samochody, akcyza, taryfy celne, praw
Formularze, druki,  wnioski
Formularze, druki, wzory pism - sądowe
             

                                                  Aktualności 
Przedsiębiorca w Polsce 


Obietnice i realia
Interpelacja nr 5659 do ministra finansów w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce ...>  
Samozatrudnienie
Interpelacja nr 6474 do ministra finansów w sprawie zmian regulujących status firm jednoosobowych ...>  
Zawieszanie działalności - projektowane zmiany
Interpelacja nr 4947 do ministra finansów w sprawie sezonowej działalności gospodarczej w kontekście wpływów do budżetu państwa ...> 

Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa  
Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. 

Działalność gospodarcza — gdzie szukać wsparcia?
Jak otworzyć firmę, nie mając kapitału i doświadczenia? Własny biznes jest marzeniem wielu. Na realizację czeka mnóstwo ciekawych pomysłów, które mogłyby przynosić spore zyski. Stworzenie własnego przedsiębiorstwa jest wielką szansą, ale i ryzykiem. Na szczęście, w dzisiejszych czasach nie zostajemy z naszymi problemami całkiem sami. Wielu organizacjom i instytucjom bardzo zależy na naszej przedsiębiorczości, bo przynosi ona zyski nie tylko nam. Dlatego istnieje sz
ereg inicjatyw i narzędzi, które pomogą nam stworzyć swój własny biznes.
Rozpoczęcie działalności gospodarczej po 1 stycznia 2007 r.
Mimo szumnych zapowiedzi kolejnych rządów, mimo istniejących od wielu miesięcy w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej przepisów, po 1 stycznia 2007 roku nie zmieni się wiele przy zakładaniu działalności gospodarczej. Formalności pozostają te same, a zmiany dotyczą jedynie wysokości niektórych opłat - te wzrosną. Przykładowo, opłata skarbowa za rejestrację podatnika VAT wyniesie od 1 stycznia 2007 roku 170 zł, zamiast 152 zł, jak do tej pory. 
Minusy korzystania z ulgi dla rozpoczynających działalność
Interpelacja nr 3202 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przyznawania zasiłku dla osób, które skorzystały z ulgi w składkach na ubezpieczenie społeczne dla zakładających firmy 
Ułatwienia dla przedsiębiorców – propozycje rządu
Marszem ku swobodzie działalności gospodarczej premier Jarosław Kaczyński nazwał tak zwany "Pakiet Kluski", czyli program, który upraszcza prowadzenie biznesu. Zakłada on m.in. rejestrację firmy w 3 dni, wprowadzenie jednego okienka w urzędzie skarbowym do załatwienia wszelkich formalności oraz ograniczanie biurokracji krępującej rozwój przedsiębiorstw. Szczegóły pierwszej części programu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych przedstawił szef rządu wraz z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Michałem Krupińskim oraz pomysłodawcą zmian, byłym prezesem "Optimusa" Romanem Kluską. Na I etap zmian składają się projekty nowelizacji: ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy o NIP. ...>
Bardzo ważny wyrok TK dla prowadzących działalność gospodarczą
Zróżnicowanie sytuacji prawnej osób objętych ubezpieczeniem chorobowym ze względu na dobrowolność ubezpieczenia narusza Konstytucję - orzekł dzisiaj Trybunał Konstytucyjny. To wyrok bardzo istotny (i korzystny) dla wszystkich opłacających dobrowolnie składkę na ubezpieczenie chorobowe. ...>
Wykup akcji własnych w celu ich umorzenia
Pytanie podatnika: Czy na spółce ciążą obowiązki płatnika z tytułu wykupu akcji własnych, notowanych na giełdzie Papierów Wartościowych, w celu ich umorzenia? W związku z faktem, iż proces nabywania akcji własnych na giełdzie odbywa się poprzez uprawniony podmiot maklerski, zdaniem spółki nie ciążą na niej obowiązki płatnika podatku dochodowego. ...>
Ukazało się rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia PKPiR
O projektowanych zmianach w rozporządzeniu dotyczącym prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów pisaliśmy już 29.01.2007 r. Miesiąc musieliśmy czekać na opublikowanie rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie zmieniające ukazało się w Dz. U. Nr 36 datowanym na 28.02.2007 r. i nie różni się wiele od przedstawionego w projekcie.
Spółka komandytowa
Dwupoziomowa konstrukcja stosunków pomiędzy wspólnikami spółki komandytowej wyróżnia ją na tle spółek osobowych. Prawie całkowite pozbawienie jednego ze wspólników możliwości praktycznego zarządzania spółką rekompensowane jest zwolnieniem go z odpowiedzialności za jej zobowiązania powyżej szczegółowo określonej kwoty. ...> 
Niepodzielone zyski a przekształcenie spółki z o.o. w spółkę jawną
Pytanie podatnika: Czy w wyniku przekształcenia sp. z o.o w spółkę jawną, w rezultacie, którego środki zgromadzone w kapitale zapasowym staną się częścią majątku spółki jawnej, powstanie u wspólników przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych? ...>
Właściciele jednoosobowych firm nie muszą zakładać firmowych kont .... pisze Rzeczpospolita 
Prawo konkurencji na co dzień - bezpłatny elektroniczny biuletyn UOKiK
W Polsce od kilku lat obowiązują wymagane prawem Unii Europejskiej przepisy dotyczące ochrony konkurencji. Poziom znajomości prawa wśród przedsiębiorców małych i średnich nadal jest niski jak na wymagania stawiane przez współczesny rynek. W ramach podnoszenia wiedzy wszystkich uczestników na temat przepisów antymonopolowych stworzono cykl wydawniczy Prawo konkurencji na co dzień, opracowywany przez zespół wybitnych ekspertów oraz praktyków z zakresu prawa wraz z Departamentem Współpracy z Zagranicą i Komunikacji Społecznej UOKiK.
Pierwszy numer biuletynu UOKiK poświęcony jest zależnościom, jakie zachodzą między ochroną konkurencji i konsumentów. W ogólnym rozrachunku konkurencja jest korzystna dla konsumentów współzawodnictwo między przedsiębiorcami ...>
Pytanie o samozatrudnienie
Interpelacja nr 5660 do ministra finansów w sprawie jednoosobowych firm ...>  
KE podejmuje zdecydowane działania w celu redukcji obciążeń administracyjnych dla małych firm
Komisja Europejska przedstawiła pierwsze propozycje redukcji zbędnych obciążeń administracyjnych dla firm, w szczególności sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Pakiet będzie realizowany w ramach szybkich działań legislacyjnych (fast track). Trzy propozycje, dotyczące transportu, małych piekarni, rzeźni i sklepów spożywczych jak również łączenia i podziałów przedsiębiorstw, są częścią ogłoszonego w styczniu br. pakietu szybkich działań w zakresie redukcji obciążeń administracyjnych. Cały pakiet będzie składał się z dziesięciu propozycji. Szacuje się, że eliminacja tych obciążeń pozwoli zredukować koszty administracyjne dla przedsiębiorstw o 1,3 mld euro rocznie. ...>  
Doręczanie pism przez organy administracji publicznej
„Pozornie wydawać się może, iż doręczenie jest czynnością tak prostą i zrozumiałą, że ujmowanie jej w normy prawne jest zbędną kazuistyką, obciążającą niepotrzebnie przepisy prawne. Takie zapatrywanie byłoby jednak powierzchownym ustosunkowaniem się do istotnej i doniosłej w skutkach części postępowania administracyjnego.”1) Powyższe słowa Bronisława Graczyka winny nam przyświecać jako motto poniższych rozważań. Pomimo tego, że doręczenie stanowi jedynie czynność materialno-techniczną organu administracji publicznej2), to jednak od prawidłowego dokonania tej czynności przepisy prawa uzależniają skuteczność dokonania przez organ administracji publicznej szeregu czynności procesowych. Data dokonania prawidłowego doręczenia wyznacza m.in. termin wszczęcia postępowania z urzędu3), moment związania organu administracji publicznej wydaną decyzją4). ...>
Od 21 kwietnia będzie obowiązywało nowe prawo antymonopolowe
UOKiK będzie mógł karać przedsiębiorców naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Obowiązują wyższe progi obrotowe firm zgłaszających zamiar koncentracji, zlikwidowano także postępowania prowadzone na wniosek – jutro wchodzi w życie nowa ustawa antymonopolowa
Biura rachunkowe - ile to kosztuje
Księgowość małej firmy, rozliczającej sie z fiskusem na podstawie ryczałtu lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów, można prowadzić samemu, wystarczy poświecić trochę czasu na naukę. Kiedy operacji księgowych jest więcej, firma jest VAT-owcem, albo handluje z zagranicą, warto skorzystać z pomocy biura rachunkowego. Taka inwestycja pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze (błędne księgowania po wizytach kontrolerów skarbowych mogą sporo kosztować). W artykule porównujemy ceny usług proponowane przez biura rachunkowe w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie i Katowicach. Ceny te w mniejszych ośrodkach mogą być trochę niższe, ale niewiele odbiegają od prezentowanych. ...> 
Pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania
Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione w związku z obsługą poszczególnych procesów pozyskiwania źródeł finansowania (prowizje bankowe, zapłacone odsetki) będą uznane za koszt uzyskania przychodów? ...> 
Wygaśnięcie zobowiązania z tytułu pożyczki przy połączeniu spółek
Pytanie podatnika: Kwestia wygaśnięcia zobowiązania z tytułu udzielonej pożyczki przy połączeniu spółek kapitałowych poprzez przejęcie spółki pożyczkodawcy przez spółkę pożyczkobiorcę. ...>  
Przedsiębiorca musi płacić składki w czasie przestoju działalności 
Kiedy dofinansowanie jest wolne od podatku  
Dokumentowanie wydatków w pytaniach i odpowiedziach – część I 
Dokumentowanie wydatków w pytaniach i odpowiedziach - część II
Pytanie: Jak dokumentować wydatki sfinansowane funduszami unijnymi? ...>  
Dokumentowanie wydatków w pytaniach i odpowiedziach - część III  
Posiadasz lokal jako przedsiębiorca i go nie użytkujesz? I tak zapłacisz wyższy podatek
Sam fakt posiadania lokalu przez przedsiębiorcę skutkuje tym, że budynek, budowla lub grunt jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oznacza to, że nawet budynki niewykorzystywane przez przedsiębiorcę w danym momencie, lub też wykorzystywane na inną działalność niż gospodarcza (za wyjątkiem budynków mieszkalnych), należy uznać za związane z działalnością gospodarczą. Decydujące znaczenie ma to, że podstawę opodatkowania budynków stanowi ich powierzchnia użytkowa, a nie jest ważne, jak intensywnie są wykorzystywane te nieruchomości i jakie przynosi to efekty gospodarcze — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. ...>
Orzecznictwo: Długa batalia z fikcyjnymi fakturami w tle
Wyrokiem z dnia 27 grudnia 2005 r., sygn. I SA/Bk 320/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2004 r., nr IS.ZPP-4408/133/03/04, nadto zaś stwierdził, że decyzja ta „nie może być wykonywana w całości” i zasądził od organu na rzecz skarżącej - Spółka jawna „J.” w S. kwotę 9 216 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. ...>  
Rozliczenie kaucji gwarancyjnej
Pytanie podatnika: Czy może pomniejszyć fakturę sprzedaży usług o kwotę 5% ogólnej wartości brutto, tj. kaucji gwarancyjnej zatrzymanej przez usługobiorcę oraz czy kwota potrąconej kaucji jest kosztem uzyskania przychodów? ...>

 

Przedsiębiorca w Unii Europejskiej 
EICs  Euro Info Center - adresy Euro Info Centrów, pełniących rolę doradczą dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić interesy w UE. Biura takie znajdują się w każdym kraju członkowskim UE. Brak strony w języku polskim.
EICs are well integrated in the local and regional business environment, while their teams are familiar with European practices. get access to a business support network comprising nearly 300 centres across more than 48 countries.
TED - PL. Baza danych zamówień publicznych. Jest to internetowa wersja Suplementu do Dziennika Urzędowego i zapewnia najszybszy dostęp do ponad 700 publikowanych dziennie ogłoszeń o przetargach. Korzystanie z witryny TED jest bezpłatne.
TED - EN Supplement to the Official Journal of the European Union. Business opportunities..
SIMAP - PL Portal zamówień publicznych UE. Informacje o europejskiej polityce i prawie zamówień publicznych, formularze zamówień, kody CPV oraz łącza internetowe do innych stron o zamówieniach publicznych w Unii Europejskiej. Standardowe formularze, kody CPV i FAQ są dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej. 

SIMAP - EN provides background information, links and automatic exchange tools to public purchasers and businesses interested in embracing public procurement opportunities in Europe
CORDIS - PL  serwis informacyjny, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą na bieżąco śledzić działania Wspólnoty Europejskiej, a także różne inicjatywy w dziedzinie badań i rozwoju (B+R) oraz innowacji. CORDIS jest bezpłatny i oferuje szeroką gamę informacji o unijnej polityce badań i innowacji, unijnych programach finansujących, inicjatywach, potencjalnych partnerach oraz trwających i zakończonych projektach. Ten serwis to potężne źródło wiedzy i środków finansowych zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dla dużych europejskich firm, które chcą zwiększyć swój potencjał innowacyjny. W serwisie oprócz informacji znajduje się także wyszukiwarka partnerów, projektów i wyników badań
CORDIS - EN Community Research & Development Information Service The Seventh Framework Programme for research and technological development (FP7) is the European Union´s chief instrument for funding research over the period 2007 to 2013. 
Office for Harmonization in the Internal Market ( trade mark end designs)  jest oficjalną władzą w sprawach postępowań dotyczących wspólnotowych znaków towarowych, a od 2003 r. także w sprawie zarejestrowanych wzorów wspólnotowych. W serwisie znajdziemy informacje o wspólnotowych znakach towarowych i zarejestrowanych wzorach wspólnotowych, akty prawne oraz formularze wniosków. Serwis dostępny jest w językach: hiszpańskim, niemieckim, angielskim, francuskim i włoskim The Community Trade Mark , The Community Design 
European Investment Fund. Europejski Fundusz Inwestycyjny służy pomocą małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP). Jego większościowym udziałowcem jest Europejski Bank Inwestycyjny. Bank wraz z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym tworzą Grupę EBI. Europejski Fundusz Inwestycyjny dostarcza kapitał podwyższonego ryzyka małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), szczególnie młodym i zorientowanym na technologię. EFI nie należy do pożyczkodawców: nie udziela bezpośrednich pożyczek ani dotacji przedsiębiorstwom, ani też nie inwestuje bezpośrednio w firmy. Działa natomiast za pośrednictwem banków i innych pośredników finansowych. W serwisie znajdziemy informacje o EFI i projekcie JEREMIE, którego celem jest pomoc sektorowi MŚP. Informacje tylko w języku angielskim. European Investment Fund is a member of the EIB Group. Visit the European Investment Bank's website : www.eib.org
Informacje dla PRZEDSIĘBIORCÓW serwis zawiera praktyczne informacje i porady umożliwiające prowadzenie działalności gospodarczej w innym państwie Unii Europejskiej. Zamieszczono między innymi informacje dotyczące rejestracji spółek, zamówień publicznych, opodatkowania, katalogów branżowych firm, różnych form pomocy finansowej oraz przepisów prawa pracy. Najbardziej przydatne strony oferujące usługi dla obywateli dostępne są w sekcji „Uzyskaj indywidualne porady”
Your Europe - Business - provides you with practical information and advice that helps you to carry out your business in another country within the European Union.You can find information on registration of companies, public procurement, taxes, business directories, various funding opportunities or employment laws. 
Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą.
Pytanie: Zamierzam otworzyć i zarejestrować działalność gospodarczą w Polsce, a następnie otworzyć na terenie Królestwa Norwegii biuro i świadczyć tam usługi sprzątania. Działalność gospodarcza będzie prowadzona wyłącznie na terenie Norwegii. Czy dochody z tej działalności będą opodatkowane w Norwegii? ...>

 

 

 

 

SMS - bramki krajowe i zagraniczne, bezpłatnie
Komunikatory -
ranking, free download,  SMS-y, VOiP

Formularze sądowe: pisma,  instrukcje wypełnienia , wnioski,-  Księgi Wieczyste,  postępowanie cywilne, KRS, Rejestr Zastawów,  MSiG, Krajowy Rejestr Karny,  inne 
Formularze podatkowe , ZUS, GUS, celne , i inne  Ministerstwa
Urzędy i instytucje państwowe

Urzędy Wojewódzkie i Samorządowe
Administracja celna  
Administracja skarbowa 
- Izby i Urzędy Skarbowe
- Urzędy Skarbowe  niektóre  kategorie podatników 
-
Kontrola Skarbowa   
Polskie placówki dyplomatyczne za granicą
Szefowie polskich placówek
Przedstawicielstwa  - dyplomatyczne  w Polsce
Urzędy Konsularne w Polsce
Kanada - Placówki ,  Polonia, wizy, biznes
USA  - Konsulaty, Polonia, Rząd, biznes
Usługi

biuro@e-gamma.pl 

Ulubione 

Biuro

Reklama

Kontakt

Home

Copyright 2004   E-GAMMA.PL