Świadczone usługi Reklama w serwisie Kursy walut NBP, OFE, Lokaty, Kredyty, Konta. Banki w Polsce, WIBOR, LIBOR, LIBID, EURIBOR, WIBID. Stopy procentowe. Akty prawne, kodeksy, ustawy, formularze, druki, wyszukiwarka Komputery , internet, programy do ¶gnięcia za darmo W kraju i za granicą W kraju i za granicą Aukcje i Giełdy online Rząd, Ministerstwa, Urzędy Wyślij pocztę Wyślij SMS , bramki do wszystkich krajówPodatki i opłaty lokalne  - akty prawne, stawki, informacje :

Opłaty lokalne : administracyjna , targowa, uzdrowiskowa, inne

Podatek od posiadania psów

Podatek od środków transportu

Podatek od nieruchomościPodatki  - ustawy rozporządzenia, inne akty prawne, informacje,  wskaźniki. Bieżące informacje podatkowe

Prawo  - ustawy, kodeksy, inne akty prawne,  wyszukiwarka 

Podatki - ustawy, rozporządzenia informacje
 
Prawo pracy - akty prawne, informacje, wskaźniki, kalkulatory

Cło
 - akty prawne, import samochodów, akcyza, taryfy celne : Unii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, systemy, formularze, wnioski, informacje ....... 
Formularze, druki,  wnioski
Formularze, druki, wzory pism - sądowe
1. Zwrot podatku :  Anglia, Irlandia, Holandia, Niemcy 

2. UK  TAX  Refunds   
3. UK - zwrot podatku  
4.
Informacja o podatkach za granicą- katalog  
                                 Podatki o opłaty lokalne
                                                

Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych : tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844, nr 220, poz. 1601, nr 225, poz. 1635, nr 245, poz. 1775, nr 249, poz. 1828 i nr 251, poz. 1847
Obwieszczenie Ministra Finansów) z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych 

Podatek od śr. transportu  Opłacasz podatek od środków transportowych?
Skorzystaj z Kalkulatora DT-1. Pobierz wersję bezpłatną programu: dt1.exe
opis działania programu ==>  tutaj.


Od 1 stycznia 2007 r. roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć :

Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych. Przy określaniu stawek, o których mowa w pkt 1, 2, 4 i 6, Rada Gminy może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności wpływ środka transportowego  na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia.


Rodzaj środka transportu / max. roczna stawka podatku od jednego środka transportu
1. Autobus - w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
- mniejszej niż 30 miejsc - 1 545,33 zł
równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 953,72 zł.
2. Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony  ` i poniżej 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu.
- od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 676,20 zł 
-
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1 103,81 zł 
-
powyżej 9 ton - 1 324,57 zł
3.  Samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - 2 527,70 zł - z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
4. Ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 545,33 zł
5. Ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:
- do 36 ton włącznie – 1953,72 zł 
-
powyżej 36 ton - 2 527,70 zł
6. Przyczepa lub naczepa, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów - 1 324,57 zł
7. Przyczepa lub naczepa, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanej wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów
- do 36 ton włącznie - 1 545,33 zł 
-
powyżej 36 ton - 1 953,72 zł

Podatek od środków transportu - porównanie, obejmuje kilkadziesiąt miast i miasteczek

 


  


SMS - bramki krajowe i zagraniczne, bezpłatnie
Komunikatory- free download, ranking, SMS-y, VOiP
VoIP - tanie rozmowy
VoIP - programy, akcesoria 

Ministerstwa
Urzędy i instytucje państwowe
Urzędy Wojewódzkie i Samorządowe
Administracja celna  
Administracja skarbowa 
- Izby i Urzędy Skarbowe
- Urzędy Skarbowe  niektóre  kategorie podatników 
-
Kontrola Skarbowa   
Polskie placówki dyplomatyczne za granicą
Szefowie polskich placówek
Przedstawicielstwa  - dyplomatyczne  w Polsce
Urzędy Konsularne w Polsce
Kanada - Placówki ,  Polonia, wizy, biznes
USA  - Konsulaty, Polonia, Rząd, biznesUsługi biuro@e-gamma.pl  Ulubione  Biuro Reklama Kontakt Home
Copyright 2004   E-GAMMA.PL