Świadczone usługi Reklama w serwisie Kursy walut NBP, OFE, Lokaty, Kredyty, Konta. Banki w Polsce, WIBOR, LIBOR, LIBID, EURIBOR, WIBID. Stopy procentowe. Akty prawne, kodeksy, ustawy, formularze, druki, wyszukiwarka Komputery , internet, programy do ¶gnięcia za darmo W kraju i za granicą W kraju i za granicą Aukcje i Giełdy online Rząd, Ministerstwa, Urzędy Wyślij pocztę Wyślij SMS , bramki do wszystkich krajów

Aktualizacja 2.05.2007r


Podatki i opłaty lokalne  - akty prawne, stawki, informacje :

Opłaty lokalne : administracyjna , targowa, uzdrowiskowa, inne

Podatek od posiadania psów

Podatek od środków transportu

Podatek od nieruchomościPodatki  - ustawy rozporządzenia, inne akty prawne, informacje,  wskaźniki. Bieżące informacje podatkowe

Prawo  - ustawy, kodeksy, inne akty prawne,  wyszukiwarka 

Podatki - ustawy, rozporządzenia informacje
 
Prawo pracy - akty prawne, informacje, wskaźniki, kalkulatory

Cło
 - akty prawne, import samochodów, akcyza, taryfy celne : Unii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, systemy, formularze, wnioski, informacje ....... 
Formularze, druki,  wnioski
Formularze, druki, wzory pism - sądowe
1. Zwrot podatku :  Anglia, Irlandia, Holandia, Niemcy 

2. UK  TAX  Refunds   
3. UK - zwrot podatku  
4.
Informacja o podatkach za granicą- katalog 
 
                                  Podatki i opłaty lokalne
                                                 

Opłaty lokalneUstawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych : tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 121, poz. 844, nr 220, poz. 1601, nr 225, poz. 1635, nr 245, poz. 1775, nr 249, poz. 1828 i nr 251, poz. 1847

Obwieszczenie Ministra Finansów) z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych


Opłaty lokalne - stawki max. 2007r

 

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

Opłata administracyjna

206,34 zł

Opłata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe

1,74 zł - dziennie

Oplata miejscowa w miejscowościach uzdrowiskowych

2,49 zł  - dziennie

Opłata uzdrowiskowa 3,46 zł - dziennie

Opłata targowa

618,33 zł  - dziennieOpłaty lokalne
- stawki maksymalne 2006r.

 

Rodzaj opłaty

Wysokość opłaty

Opłata administracyjna

204,49 zł

Opłata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe

1,72 zł - dziennie

Oplata miejscowa w miejscowościach uzdrowiskowych

2,46 zł  - dziennie

Opłata uzdrowiskowa 3,42 zł - dziennie

Opłata targowa

612,81 zł  - dzienniePodstawa prawna: ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U.  z 2002 r. Nr 9, poz. 84, z późn. zm.); M.P. z 2004 r. Nr 46, poz.794.

 


 


  SMS - bramki krajowe i zagraniczne, bezpłatnie
Komunikatory- free download, ranking, SMS-y, VOiP
VoIP - tanie rozmowy
VoIP - programy, akcesoria 

Ministerstwa
Urzędy i instytucje państwowe
Urzędy Wojewódzkie i Samorządowe
Administracja celna  
Administracja skarbowa 
- Izby i Urzędy Skarbowe
- Urzędy Skarbowe  niektóre  kategorie podatników 
-
Kontrola Skarbowa   
Polskie placówki dyplomatyczne za granicą
Szefowie polskich placówek
Przedstawicielstwa  - dyplomatyczne  w Polsce
Urzędy Konsularne w Polsce
Kanada - Placówki ,  Polonia, wizy, biznes
USA  - Konsulaty, Polonia, Rząd, biznesUsługi biuro@e-gamma.pl  Ulubione  Biuro Reklama Kontakt Home
Copyright 2004   E-GAMMA.PL