Świadczone usługi Reklama w serwisie Kursy walut NBP, OFE, Lokaty, Kredyty, Konta. Banki w Polsce, WIBOR, LIBOR, LIBID, EURIBOR, WIBID. Stopy procentowe. Akty prawne, kodeksy, ustawy, formularze, druki, wyszukiwarka Komputery , internet, programy do ¶gnięcia za darmo W kraju i za granicą W kraju i za granicą Aukcje i Giełdy. Handel Międzynarodowy, Auctions. Stock Markets. Inernational Trade. Rząd, Ministerstwa, Urzędy Wyślij pocztę Wyślij SMS , bramki do wszystkich krajów

Aktualizacja 22.01.200r


Podatek akcyzowy - akty prawne 
Podatek akcyzowy - informacje, druki do pobrania


Podatki i opłaty lokalne  - akty prawne, stawki, informacje :

Podatki od spadków i darowizn :

Opłaty lokalne : administracyjna , targowa, uzdrowiskowa, inne

Podatek od posiadania psów

Podatek od środków transportu

Podatek od nieruchomościPodatki  - ustawy rozporządzenia, inne akty prawne, informacje,  wskaźniki. Bieżące informacje podatkowe

Prawo  - ustawy, kodeksy, inne akty prawne,  wyszukiwarka 

Podatki - ustawy, rozporządzenia informacje
 
Prawo pracy - akty prawne, informacje, wskaźniki, kalkulatory

Cło
 - akty prawne, import samochodów, akcyza, taryfy celne : Unii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, systemy, formularze, wnioski, informacje ....... 
Formularze, druki,  wnioski
Formularze, druki, wzory pism - sądowe
1. Zwrot podatku :  Anglia, Irlandia, Holandia, Niemcy 

2. UK  TAX  Refunds   
3. UK - zwrot podatku  
4.
Informacja o podatkach za granicą- katalog 

  
                                              Podatki

 
Teksty jednolite 
       Ustawa z dnia 23.01.2004 r. o podatku akcyzowym - (publikacja: Dz. U. z 2004 r. nr 29, poz. 257, nr 68, poz. 623, z 2005 r. nr 160, poz. 1341 oraz z 2006 r. nr 169, poz. 1199 
      Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.04.2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego ; (publikacja: Dz. U. z 2004 r. nr 87, poz. .......... oraz z 2006 r. nr 210, poz. 1551 i nr 246, poz. 1805)
      Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.04.2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego  (publikacja: Dz. U. z 2006 r. nr 72, poz. 500, nr 99, poz. 688 i nr 243, poz. 1766)
     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1.03.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych  (publikacja: Dz. U. z 2004 r. nr 35, poz. 311 oraz z 2005 r. nr 131, poz. 1097 i nr 250, poz. 2106
    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1.03.2004 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych  (publikacja: Dz. U. z 2004 r. nr 35, poz. 314, nr 128, poz. 1337, z 2005 r. nr 92, poz. 771 oraz z 2006 r. nr 154, poz. 1101

System Przemieszczania i Kontroli Wyrobów Akcyzowych - EMCS (Excise Movement and Control System)
Informacja ogólna o Systemie Przemieszczania i Kontroli Wyrobów Akcyzowych - EMCS (Excise Movement and Control System) => Pobierz 
SEED-on-Europe - aplikacja umożliwiająca weryfikowanie podmiotów gospodarczych dokonujących przemieszczenia wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy => Pobierz 
Informacja o Systemie EMCS na stronie internetowej Komisji Europejskiej 
      Wyszukiwarka SEED on Europa na stronie internetowej Komisji Europejskiej 
System Kontroli Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych "Bachus" 
 
                                                     Informacje

Druki do pobrania strona Izby Celnej w Krakowie
Dyrektywa 92/12/EWG - akcyza

Druki do pobrania
akc-3.pdf Deklaracja dla podatku akcyzowego.
akc-3a.pdf Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego.
akc-3b.pdf Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich.
akc-3c.pdf Informacja o podatku akcyzowym od piwa.
akc-3d.pdf Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych.
akc-3e.pdf Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych.
akc-3f.pdf Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych.
akc-3g.pdf Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych.
akc-3h.pdf Informacja o podatku akcyzowym od energii elektrycznej.
akc-3i.pdf Informacja o podatku akcyzowym od olejów opałowych.
akc-3j.pdf Informacja o podatku akcyzowym od gazu.
akc-s.pdf Informacja o ilości składów podatkowych, których deklaracja dotyczy.
akc-u.pdf Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Pytania podatników  dotyczące w dużej części sprowadzanych samochodów.- odpowiedzi Izby Celnej z Białegostoku 
       Informacja dla osób nie prowadzących działalności, które dokonały sprzedaży samochodu przed jego rejestracją - Izba Celna w Krakowie 
     Cło  - samochody, akcyza, taryfy celne, prawo
Interpretacje przepisów - MF
     MF: Wyrok ETS w sprawie opodatkowania samochodów
  Zwrotowi podlegają jedynie kwoty podatku akcyzowego przewyższające to, co odpowiada rezydualnemu podatkowi zawartemu w cenie krajowego, podobnego używanego samochodu" - uznał Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) w wydanym w dniu ...

Zmieniające Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego weszło w życie. Zmiany dotyczą podatku akcyzowego od samochodów osobowych. Rozporządzenie weszło w życie 1 grudnia 2006 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.U. nr 210, poz. 1551).

Samochody osobowe o pojemności silnika powyżej 2 000 cm. sześć. objęte są akcyzą w wysokości 13,6%, pozostałe samochody osobowe objęte są akcyzą w wysokości 3,1%. Obecnie  nie ma przy tym znaczenia, czy są to samochody nowe czy używane - i to jest zasadnicza różnica w stosunku do stanu poprzedniego, w którym samochody używane były opodatkowane progresywną stawką akcyzy.

Toczą się prace nad wprowadzeniem podatku ekologicznego, którego wysokość znowu będzie uzależniona od pojemności i wieku pojazdu. 
Komunikat MF dotyczący podatku od samochodów - W związku z licznymi pytaniami przedstawicieli mediów, w kontekście ostatniego wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18.01.2007 r., Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że nie planuje wprowadzenia żadnego nowego podatku od samochodów...


Interpretacje Izb i Urzędów Skarbowych - wyszukiwarka. Wielkość wpisywanych liter nie ma znaczenia. Użycie cudzysłowów wymusza wyszukanie dokładnej frazy.  
      System informacji podatkowej Ministerstwa Finansów ( orzecznictwo sądów w sprawach podatkowych i interpretacji organów podatkowych. i inne..) 

Bieżące wiadomości podatkowe


 

  

 
SMS - bramki krajowe i zagraniczne, bezpłatnie
Komunikatory- free download, ranking, SMS-y, VOiP
Formularze sądowe: pisma,  instrukcje wypełnienia , wnioski,-  Księgi Wieczyste,  postępowanie cywilne, KRS, Rejestr Zastawów,  MSiG, Krajowy Rejestr Karny,  inne 
Formularze podatkowe , ZUS, GUS, celne , i inne   


Ministerstwa
Urzędy i instytucje państwowe
Urzędy Wojewódzkie i Samorządowe
Administracja celna  
Administracja skarbowa 
- Izby i Urzędy Skarbowe
- Urzędy Skarbowe  niektóre  kategorie podatników 
-
Kontrola Skarbowa   
Polskie placówki dyplomatyczne za granicą
Szefowie polskich placówek
Przedstawicielstwa  - dyplomatyczne  w Polsce
Urzędy Konsularne w Polsce
Kanada - Placówki ,  Polonia, wizy, biznes
USA  - Konsulaty, Polonia, Rząd, biznes


Samochodowe  motocykle, autokomisy, ogłoszenia 

Na świecie B2B, międzynarodowe organizacje handlu. Handel międzynarodowy : Australia, Chiny i Hong Kong, UK, biznes kontakt..
Aukcje - dzieł sztuki, RTV AGD, muzyczne,  charytatywne, 
komputery,  elektronika, foto- grafia, i inne


Usługi biuro@e-gamma.pl  Ulubione  Biuro Reklama Kontakt Home
Copyright 2004   E-GAMMA.PL