Świadczone usługi Reklama w serwisie Kursy walut NBP, OFE, Lokaty, Kredyty, Konta. Banki w Polsce, WIBOR, LIBOR, LIBID, EURIBOR, WIBID. Stopy procentowe. Akty prawne, kodeksy, ustawy, formularze, druki, wyszukiwarka Komputery , internet, programy do ściągnięcia za darmo W kraju i za granicą W kraju i za granicą; Aukcje i Giełdy online Rząd, Ministerstwa, Urzędy Wyślij pocztę Wyślij SMS , bramki do wszystkich krajów


1. Izby Skarbowe 

2 Interpretacje przepisów prawa podatkowego 


Akty prawne 
Kapitał początkowy 
Unia Europejska- świadczenia, renty, emerytury, zasiłki ....

      Ustawy, Rozporządzenia,
      Informacje,   Wskaźniki 

1. Emerytury i renty
2. Zasiłek dla bezrobotnych i odprawy
3. Ryczałty i diety
4.Zasiłki
5.Wynagrodzenia
6.Ubezpieczenia społeczne 
- Archiwum -> ubezpieczania społ.
7. Urlop macierzyński  
8. Odszkodowania 
9. Świadczenia przedemerytalne 
10. Odsetki 
11. Emerytura - przeciętne wynagrodzenia do wyliczenia podstawy 
 
Wynagrodzenia : prawo, negocjacje

Kalkulatory


Prawo  - ustawy, kodeksy, inne akty prawne,  wyszukiwarka 

Podatki - ustawy, rozporządzenia informacje

Prawo pracy - akty prawne, informacje, wskaźniki, kalkulatory

Cło
 - akty prawne, import samochodów, akcyza, taryfy celne : Unii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, systemy, formularze, wnioski, informacje ....... 

Formularze sądowe: pisma,  instrukcje wypełnienia , wnioski,-  Księgi Wieczyste,  postępowanie cywilne, KRS, Rejestr Zastawów,  MSiG, Krajowy Rejestr Karny,  inne 
Formularze podatkowe , ZUS, GUS, celne , i inne  

 

             
Nazwa Urzędu Adres, tel (0-prefix-kierunek)
Izba Skarbowa w BiałymstokuUrzędy Skarbowe,  przetargi 15-026 Białystok, ul. Słonimska 1; tel: (85) 732 93 25; godz. pracy Pn 8:00-16:00  Wt - Pt 7:15-15:15; iswww@buteo.man.bialystok.pl
Izba Skarbowa w Białymstoku, Ośrodek Zamiejscowy w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. 1 Maja 2A; tel: (87) 566 42 21 do 23; godz. pracy Pn - Pt 7:00-15:00
Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Urzędy Skarbowe 85-950 Bydgoszcz, ul. Dr Emila Warmińskiego 18, tel. (52) 585-61-00, fax (52) 584-29-90 
is@kp.mofnet.gov.pl , 
Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Ośrodek Zamiejscowy w Toruniu 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20, tel. (0-56) 652-20-15 do 17, fax (056) 652-22-73
Izba Skarbowa w Gdańsku, Urzędy Skarbowe 80-831 Gdańsk, ul. Długa 75/76, tel. (0-58) 300-23-00, fax (58) 301-43-18 
Izba Skarbowa w Gdańsku Ośrodek Zamiejscowy  76-200 Słupsk ul. Armii Krajowej 1; tel: (0-59) 842-20-11 do 13; fax: 842-74-42
Izba Skarbowa w Katowicach, Urzędy Skarbowe 40-022 Katowice, ul.Damrota 25, tel: (0-32) 207-60-10 ,788-60-00; fax:  207-60-10, 788-60-10; is@sl.mofnet.gov.pl , sekret@isnet.katowice.pl
Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a, (0-33) 819-84-00 ; fax:  812-38-46, ozis2461@sl.mofnet.gov.pl
Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Rejtana 9, tel: (0-34) 363-42-55 do 58, fax:  363-30-59; ozis2462@sl.mofnet.gov.pl
Izba Skarbowa w Kielcach , Urzędy Skarbowe
przetargi
25-561 Kielce ul. Witosa 78B, tel: (0-41) 340 51 02, fax : 344-58-54,  is@sk.mofnet.gov.pl 
Izba Skarbowa w Krakowie, Urzędy Skarbowe, 31-007 Kraków, ul.Wiślna 7, tel: (0-12) 429-52-22, 422-01-22, fax: 422-43-86, 
31-415 Kraków,ul. Wadowicka 10, tel: (0-12) 254-77-07, 263-75-27, fax: (12) 254-77-57, is@mp.mofnet.gov.pl
Izba Skarbowa w Krakowie Ośrodek Zamiejscowy w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz ul. Sienkiewicza 44; tel: (0-18) 443-83-72; fax:  443-70-18, ozis1261@mp.mofnet.gov.pl
Izba Skarbowa w Krakowie Ośrodek Zamiejscowy w Tarnowie 33-100 Tarnów ul.Lwowska 72-96a; tel: (0-14) 630-23-90; fax: 630-23-40, ozis1262@mp.mofnet.gov.pl
Izba Skarbowa w Lublinie, Urzędy Skarbowe, ogłoszenia, przetargi 20-950 Lublin ul. I-szej Armii Wojska Polskiego 3, Centrala: (0-81) 532-15-17 ; fax: 534-06-66,  Sekretariat I tel. 532-15-17 fax. 534-06-66; Sekretariat II tel. 532-45-10 fax. 534-32-32; is@lb.mofnet.gov.pl
Izba Skarbowa w Łodzi
Urzędy Skarbowe, zamówienia publiczne, 
90-436 Łódź ul. Kościuszki 83; tel: (0-42) 254-70-00; fax:  254-71-01, is1001@ld.mofnet.gov.pl
Izba Skarbowa w Olsztynie, Urzędy Skarbowe, przetargi i licytacje,  10-950 Olsztyn, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A; tel: (0-89) 534-49-44; fax. 534-32-20; 539-97-33, is@wm.mofnet.gov.pl
Izba Skarbowa w Opolu, Urzędy Skarbowe 45-057 Opole ul. Ozimska 19,  tel: (0-77) 454-00-67 do 70, fax: 456-43-13, is@op.mofnet.gov.pl.
Izba Skarbowa w Poznaniu, Urzędy Skarbowe, przetargi 60-967 Poznań 9, Pl..Cyryla Ratajskiego 5 ; tel: (0-61) 858-61-00; fax: 852-22-24,  
Izba Skarbowa w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Kaliszu ,   mapka  62-800 Kalisz ul. Fabryczna 1; tel: (0-62)767-73-21; fax: (62)757-57-80
Izba Skarbowa w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Pilemapka,   62-920 Piła, ul. Bydgoska 105; tel/fax (0-67) 213-15-73
Izba Skarbowa w Rzeszowie, Urzędy Skarbowe, przetargi,  35-959 Rzeszów, ul. Geodetów 1; tel.(0-17) 850-36-00; fax:(17) 852-11-30 izba@pk.mofnet.gov.pl>
Izba Skarbowa w Rzeszowie Ośrodek Zamiejscowy w Krośnie 38 - 400 Krosno, ul. Pużaka 18; tel:(0-13) 436-86-45; fax:: 436-85-59, izba@pk.mofnet.gov.pl
Izba Skarbowa w Szczecinie, Urzędy Skarbowe, zamówienia p[ubliczne   70-525 Szczecin ul. Roosevelta 1,2 tel. (0-91) 48-03-600; faks (91) 48-03-656, is@zp.mofnet.gov.pl
Izba Skarbowa w Warszawie, Urzędy Skarbowe woj. mazowieckiego,  01-513 Warszawa, ul. Alojzego Felińskiego 28; tel: (0-22) 561-80-00, 561-80-02, 561-80-10,  fax: 561-80-93, is1401@mz.mofnet.gov.pl  
Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Ciechanowie  06-400 Ciechanów, ul. Warszawska 58; tel: (0-23) 673-21-78, 672-25-14; fax; 672-60-50, ozis1461@mz.mofnet.gov.pl 
Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu  26-600 Radom, ul. Struga 26/28; tel: (0-48)362-13-59; fax: 362-13-50, ozis1463@mz.mofnet.gov.pl 
Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Siedlcach  08-110 Siedlce ul. Bpa i. Świrskiego 45, tel.(0-25) 632-18-22, 633-07-27 fax : 632-88-12, 632-63-13, ozis1464@mz.mofnet.gov.pl 
Izba Skarbowa we Wrocławiu, Urzędy Skarbowe,   50-983 Wrocław, ul. Pretficza 11; tel.(0-71) 36-06-300, fax 36-14-037, izba@ds.mofnet.gov.pl 
Izba Skarbowa we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Jeleniej Górze 58-500 Jelenia Góra u. Wzgórze Kościuszki 2 , tel.: (0-75) 752-34-74, 764-61-41 do 42, fax: 752-69-20
Izba Skarbowa we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Legnicy 59-220 Legnica, ul. Marcinkowskiego 1-3, tel.: (0-76) centrala 86-200-21, sekr. 86-201-50, fax: 86-26-399, 
Izba Skarbowa we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu 58-306 Wałbrzych, ul.Uczniowska 21, tel. (0-74) 841-00-67, fax: 841-00-99
Izba Skarbowa w Zielonej Górze, Urzędy Skarbowe,  65-958 Zielona Góra ul. Sikorskiego 2; tel: (0-68) 456-07-00,  fax  456-07-01, email: IS Zielona Góra

Ministerstwo Finansów - pytania i odpowiedzi  
 
e-deklaracje - system umożliwiający składanie deklaracji podatkowych droga elektroniczną  przygotowany przez Ministerstwo Finansów

Archiwum orzecznictwa sądów w sprawach podatkowych i interpretacji organów podatkowych. ==> sprawdź 

Interpretacje przepisów prawa podatkowego publikowane są w serwisie internetowym pod adresem: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?rodzaj=2  

Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) od dnia 1 lipca 2007 r. właściwym do wydawania pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach jest minister właściwy do spraw finansów publicznych. 
Stosownie do art. 14b § 6 ww. ustawy, w drodze rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 770), do wydawania pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w imieniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych upoważnieni zostali Dyrektorzy Izb Skarbowych w: Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i Warszawie. 
Prawo do zwrócenia się o wydanie interpretacji mają wszystkie osoby zainteresowane jej wydaniem w ich indywidualnej sprawie. 
Zgodnie z  art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej nie spełniający powyższych wymogów, organ podatkowy pozostawi bez rozpatrzenia - po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia wniosku (art. 14g § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).
Natomiast zgodnie z art. 14b § 5 nie wydaje się interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 75 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Opłatę od wniosku uiszcza się gotówką w kasie organu właściwego do wydania interpretacji indywidualnej lub na jego rachunek. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Nieuiszczenie opłaty spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia, bez uprzedniego wezwania do zapłaty (art. 14g § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).
Wzór wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i wzór załącznika do wniosku (formularze ORD-IN i ORD-IN/A) określone zostały rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczania opłaty od wniosku (Dz.U. Nr 112, poz. 771).


    


SMS
- bramki krajowe i zagraniczne, bezpłatnie 
Komunikatory - ranking, free download,  SMS-y, VOiP
VoIP - programy, urządzenia 
VoIP - sposób na tanie rozmowy

 

Usługi biuro@e-gamma.pl  Ulubione  Biuro Reklama Kontakt Home
Copyright 2004   E-GAMMA.PL