Świadczone usługi Reklama w serwisie Kursy walut NBP, OFE, Lokaty, Kredyty, Konta. Banki w Polsce, WIBOR, LIBOR, LIBID, EURIBOR, WIBID. Stopy procentowe. Akty prawne, kodeksy, ustawy, formularze, druki, wyszukiwarka Komputery , internet, programy do śgnięcia za darmo W kraju i za granicą W kraju i za granicą Aukcje i Giełdy online Rząd, Ministerstwa, Urzędy Wyślij pocztę Wyślij SMS , bramki do wszystkich krajów
Listy dłużników
1.Krajowy rejestr długów
2.Finansowi naciągacze
3.Kaczmarski Inkaso 
4. ATH Inkaso
5. Comando
6.Spedycja 
7. Grabowski Inkaso  
8. Bank Ochrony Środowiska

A. Czarna lista banków - wg. UOKiK

Czarna lista lekarzy - można dodać wpis 
Rankingi szpitali
C. Czarna lista polityków
D.Pijani kierowcy 
E .Szkodliwe produkty - czarna lista, prawa konsumentów 
F. Czarna lista sklepów online
G. Stacje benzynowe - czarna lista
H. Linie lotnicze - czarna lista 
I.  Ministerstwo Skarbu - czarna lista firm doradczych 
Forum - praca w Wielkiej Brytanii, Irlandii - firmy i osoby rekrutujące do pracy za granicą
K. Praca przez Internet - czarna lista firm

 

Oferty pracy na Careerjet


Czarne listy 
 

Wiele osób uważa, że najskuteczniejszą bronią z niesolidnymi dłużnikami jest informacja o długu. Dlatego też Internet może być odpowiednim orężem przeciwko naciągaczom, oszustom. Również, jeżeli twój lekarz popełnił błąd, szpital nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, urzędnik żądał łapówki, gdy bulwersują cię poczynania policjantów, prokuratorów możesz zamieścić informację o tym w Internecie. 
Zasada działania czarnych list opiera się na przekazie informacji. Z czarnych list w sieci korzysta coraz więcej firm i osób prywatnych a liczba ta gwałtownie rośnie.Listy dłużników
1. Krajowy Rejestr Długów -  Zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem informacji o wiarygodności płatniczej, o zobowiązaniach płatniczych przedsiębiorców i konsumentów (osób fizycznych i prawnych). 
 
2. Finansowi naciągacze - poniżej przedstawiona jest misja witryny. Przedruk ze strony tytułowej.
Zapraszamy do współpracy z nami tych wszystkich, którzy ucierpieli od nieuczciwych dłużników. Dla dobra sprawy pragniemy zachować anonimowość. Prosimy o kontakt z nami i zgłaszanie wszystkich przypadków nieuczciwości ze strony naciągaczy wyłącznie na e-mail: czarnalista@hotmail.com
W zgłoszeniach tych prosimy o przekazanie dokumentów, które potwierdzają istnienie wierzytelności. Na liście nie będziemy umieszczać dłużników, którzy nie spłacają zadłużeń z przyczyn od siebie niezależnych. Każdemu mogą się zdarzyć kłopoty finansowe, to jest normalne w biznesie. Na umieszczenie na liście zasługują tylko ci, którzy w sposób celowy i ewidentny nie chcą spłacać swoich zobowiązań, ignorują wyroki sądowe. 

Zasady prowadzenia są podobne do jej pierwowzoru tj. „czarnej listy Jachnickiego”.
Znajdują się tutaj firmy, które nie zapłaciły za dostarczony towar lub wykonaną usługę, a także osoby prywatne, które np. pożyczyły pieniądze i nie chcą je oddać. Większość firm, które prezentujemy działa nadal. Obok nazwy firmy podajemy nazwiska i adresy właścicieli. Nazwę i siedzibę dłużnicy mogą zmieniać z dnia na dzień. Autor poprzedniej listy zwracał nam na to uwagę, dane które ona zawierała szybko się dezaktualizowały.
Lista obejmuje zarówno osoby i firmy nieznane, jak i te z pierwszych stron gazet, które cieszą się dobrą opinią i zaufaniem. Pierwszą dziesiątkę zarezerwowaliśmy dla dłużników znanych, jak również działających na szeroką skalę.

3. Kaczmarski Inkaso - aby skorzystać z usług należy po wejściu na stronę internetową wypełnić formularz, wydrukować go i wraz z dokumentami rejestracyjnymi swojej firmy przesłać go do Kaczmarski Inkaso. Po potwierdzeniu użytkownik może wprowadzić dane o swoich wierzytelnościach do rejestru. Następnie jego dłużnicy otrzymują wezwanie do zapłaty wraz z informacją, ze ich zobowiązania zostaną na sprzedaż oraz upublicznione.

4. ATH Inkaso - jeżeli chcecie Państwo ostrzec innych przed nieuczciwymi kontrahentami, prosimy o zgłoszenia mailem na adres: czarnalista@athinkaso.pl i dostarczenie dokumentacji potwierdzającej w sposób jednoznaczny istnienie wierzytelności ....
5. Comando - czarna lista niesolidnych dłużników. 


6. Rejestr Dłużników Transportowych (RDT) to baza danych, która zawiera najbardziej aktualne informacje o dłużnikach i niespłaconych przeterminowanych zobowiązaniach
w branży TSL (Transport, Spedycja, Logistyka).
6. Rekomendacje dla firm spedycyjnych. - serwis ten wystawia rekomendacje dla firm spedycyjnych. W bazie istnieje kilkanaście tysięcy firm transportowych.
Na  liście serwisu jest coraz więcej ocenionych firm! Firmy są oceniane przez kontrahentów. W razie wątpliwości można zasięgnąć informacji bezpośrednio u kontrahentów którzy korzystali z usług danej firmy 
Przybywa też firm ocenionych negatywnie.
Aby mieć pełny dostęp do bazy danych w serwisie tzn.:
móc przeglądać listę ocenionych firm,
móc samodzielnie nadawać nowe oceny,
korzystać z liczącej prawie 10000 firm transportowych bazy adresowej
należy wpisać swój mail lub numer faxu na na stronie głównej serwisu i po wysłaniu poczekać na hasło umożliwiające korzystanie z serwisu. 

7. Grabowski Inkaso - czarna lista dłużników z Polski i zagranicy. Firmy i osoby prywatne.
Na stronie zamieszczona jest lista dłużników, od których aktualnie prowadzona jest windykacja należności przez firmę GRABOWSKI INKASSO. Są oferty sprzedaży. Dane tych dłużników przedstawione są formalnie celem sprzedaży praw do ich długów wszystkim zainteresowanym ich nabyciem 

8. Bank Ochrony Środowiska - lista dłużników (lista wierzytelności wystawionych na sprzedaż)

Już 15 mln osób i 30 mln rachunków kredytowych znajduje się w bazie danych Biura Informacji Kredytowej – pisze „Gazeta Prawna”. Efekt tego jest taki, że niesolidni dłużnicy mają coraz większe problemy z uzyskaniem kredytu w kolejnym banku.
Bankier pl

 
A. Czarna lista banków   

Lista zarzutów w stosunku do banków w Polsce nie jest długa – zamyka się w dziesięciostronicowym raporcie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Są to jednak zarzuty poważne – działania na niekorzyść klientów pisze Gazeta Bankowa. UOKiK przypomina, że w razie pojawienia się jakichkolwiek trudności konsumenci mogą liczyć na pomoc rzeczników konsumentów czy organizacji pozarządowych – Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich.

PL300x250cpm00107_Inbox_g.gif

 Ponadto spory między konsumentami a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi może rozstrzygać Arbiter Bankowy. 
Na razie UOKiK publikuje czarną listę banków, które za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów już mają kłopoty i muszą się tłumaczyć w skomplikowanym postępowaniu. Listę otwiera ING Bank Śląski, a zaraz za nim znajdują się Getin Bank, Bank Zachodni WBK oraz Lukas Bank. Kolejne cztery, czyli PKO BP, BPH – wciąż osłabiony po fuzji części banku z Pekao, Bank Ochrony Środowiska oraz Fortis Bank czekają na swoją kolej i obowiązkowe wizyty zarządu w ciasnych korytarzach UOKiK-u. 

czarna lista banków

Źródło Gazeta Bankowa i Bankier => przeczytaj więcej  

UOKiK: Złe praktyki banków   


B. Czarna lista lekarzy - można dodać wpis. Strona zawiera kilkaset przypadków w postaci opisów 
Czarna lista lekarzy - ginekologów, forum dyskusyjne
Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non Nocere - ...Przekazaliśmy ministerstwu zdrowia setki listów błagań o pomoc tych którzy przeżyli błąd lekarski. Gdy teraz wysyłamy listy do tych osób, czasem wracają z dopiskiem: adresat zmarł. Czy można było ich uratować, nie wiemy. Wiemy iż władze państwa, nie podjęły nawet takiej próby..., Mylić się jest rzeczą ludzką, ale ukrywanie błędów lekarskich jest okrucieństwem. 
Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia
Prawa pacjenta - dochodzenie
Poszczególne prawa i ich ograniczenia 
Leczenie za granicą na koszt Ministerstwa Zdrowia
Karta Praw Pacjenta,
Źródła Praw Pacjenta

Lista szpitali posiadających akredytację - rankingi szpitali 
Ranking szpitali 2006r - Wprost
Ranking szpitali prywatnych 2006r. - Wprost
Adresy i telefony przychodni, poradni, szpitali w Polsce - wyszukiwarka,  


C. Czarna lista polityków - politycy z Pomorza. Listy zawiera fotografie polityków, opis wykroczeń, przynależność partyjną. Opisane afery z udziałem polityków. Można dodać wpis.


D. Pijani kierowcy
Celem serwisu jest pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach oraz ich rodzinom. Przedstawione na łamach serwisu informacje pozwolą zaoszczędzić czas i zszarpane nerwy. Serwis zawiera następujące działy: Karta Praw Ofiary, Pomoc dla Ofiar, Etapy postępowania, Statystyka, Mordercy, Większe kary, Publikacje prasowe, Media. Serwis ten zdecydował się ostatnio zamieścić listę pijanych kierowców - morderców.

E. Szkodliwe produkty  - czarna lista Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów. Celem listy jest sukces marki gwarantującej konsumentowi jakość zdrowotną, kosztem marki która nie dotrzymuje jakości zdrowotnej.
Prawa konsumentów
Rejestr produktów niebezpiecznych.
Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów 
Doniesienie o wyrobie niebezpiecznym można również (niezależnie od wystąpienia do sądu o odszkodowanie) przekazać do UOKiK lub Inspekcji Handlowej.
Szukając informacji o produktach niebezpiecznych wycofanych z rynków innych niż polski, można również sięgnąć do systemu europejskiego RAPEX 


Jak postępować w przypadku wadliwych towarów i usług? - Jeśli zakupimy wadliwy towar, jeśli wada ujawni się podczas jego użytkowania lub towar będzie niezgodny z zapewnieniami sprzedawcy, mamy prawo skorzystać z dwóch podstawowych instrumentów: stwierdzenia niezgodności z umową oraz gwarancji jakości. Taka możliwość istnieje także w przypadku usług. Aby szkody zostały naprawione musimy złożyć reklamację.........=> więcej 
Federacja Konsumentów 
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich 
Europejskie Centrum Konsumenckie 
Lista powiatowych i miejskich rzeczników praw konsumenta 
Wzory umów i pism  
Sejm przyjął nową ustawę antymonopolową  -  kary pieniężne dla przedsiębiorców, którzy naruszają zbiorowe interesy konsumentów, podniesienie progu obrotu firm zgłaszających zamiar koncentracji oraz odstąpienie od prowadzenia postępowań na wniosek przewiduje nowa ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Ustawa przyjęta 16.02.2007 r. przez Sejm trafi teraz do podpisu Prezydenta 
Nieuczciwe praktyki rynkowe  
Rejestr klauzul niedozwolonych  

F. Czarna lista sklepów online : http://www.sklepy24.pl/forum/index.php?showforum=2

G. Czarna lista stacji benzynowych - najgorzej oceniane sieci stacje paliw wg kierowców. Ranking tworzony jest na podstawie stosunku opinii pozytywnych do negatywnych. - Autocentrum.pl . Wyniki kontroli jakości paliw 


H. Czarna lista linii lotniczych - Dziewięćdziesiąt dwie linie lotnicze zostały wpisane na pierwszą listę niebezpiecznych przewoźników. Znalazły się na niej głównie linie z Afryki i Azji Środkowej. Na liście znalazły się m.in. tajlandzkie Phuket Airlines, północnokoreańskie Air Koryo, Ariana Afghan Airlines z Afganistanu, BGB Airlines i GST Aero Air Company z Kazachstanu oraz Phoenix Aviation i Reem Air z Kirgistanu. Trzy linie: Air Bangladesh, libijskie Buraq Air i kongijskie Hewa Bora Airways, będą mogły wysyłać do UE tylko wybrane, sprawne maszyny. Lista  ma być aktualizowana na wniosek krajów członkowskich co trzy miesiące, a w razie potrzeby - częściej. (informcje Onet.pl ), ( informacje Parlamentu Europejskiego) lista linii lotniczych - czarna . Czarna lista linii lotniczych /Ministerstwo Gospodarki/ ->
(pobierz plik w formacie .pdf) 

I. Czarna lista Ministerstwa Skarbu - Resort skarbu zdecydował, że nie będzie korzystał z doradztwa tych firm, co do pracy których w przeszłości zastrzeżenia miała Najwyższa Izba Kontroli. Na podstawie informacji NIK łatwo sporządzić czarną listę firm doradczych.( informacja Gazeta Parkiet ) 


J. Forum - Wielka Brytania, Londyn, Szkocja, Walia, Anglia, Irlandia - opinie internautów o firmach i osobach rekrutujących do do pracy na wyspach.


K.Czarna lista firm dających pracę przez internet  - typowe ogłoszenia "Brakuje Ci gotówki? lubisz wyzwania? chcesz osiągnąć sukces bez wychodzenia z domu? To świetnie trafiłeś  ta praca jest dla Ciebie. Nie musisz wychodzić z domu.........???


   

Teraz darmowa rejestracja i zdobywanie nowych dochodów!

Prawo  - ustawy, kodeksy, inne akty prawne,  wyszukiwarka 
Prawo pracy  
Nieruchomości -  prawo, porady 

         Ustawy, Rozporządzenia,
          Informacje,   Wskaźniki 

1. Emerytury i renty
2. Zasiłek dla bezrobotnych i odprawy
3. Ryczałty i diety
4.Zasiłki
5.Wynagrodzenia
6.Ubezpieczenia społeczne 
- Archiwum -> ubezpieczania społ.
7. Urlop macierzyński  
8. Odszkodowania 
9. Świadczenia przedemerytalne 
10. Odsetki 
11. Emerytura - przeciętne wynagrodzenia do wyliczenia podstawy 
Wynagrodzenia : prawo, negocjacje

Kalkulatory

Cło  - akty prawne, import samochodów, akcyza, taryfy celne : Unii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, systemy, formularze, wnioski, informacje ....... 
Formularze, druki,  wnioski
Formularze, druki, wzory pism - sądowe

Usługi biuro@e-gamma.pl  Ulubione  Biuro Reklama Kontakt Home
Copyright 2004   E-GAMMA.PL