Świadczone usługi Reklama w serwisie Kursy walut NBP, OFE, Lokaty, Kredyty, Konta. Banki w Polsce, WIBOR, LIBOR, LIBID, EURIBOR, WIBID. Stopy procentowe. Akty prawne, kodeksy, ustawy, formularze, druki, wyszukiwarka Komputery , internet, programy do ¶ci±gnięcia za darmo W kraju i za granicą W kraju i za granicą Aukcje i Giełdy. Handel Międzynarodowy, Auctions. Stock Markets. Inernational Trade. Rząd, Ministerstwa, Urzędy Wyślij pocztę Wyślij SMS , bramki do wszystkich krajów


Izby Celne  

Cło;
Akty Prawne 
- krajowe
- wspólnotowe 

Formularze, druki 
Taryfa celna 
Informacje celne 
Ruch graniczny 
Transport  

Samochody - cło i akcyza,  sprowadzane samochodów
Podatek akcyzowy  


Speak up - szkoła językowa => Angielski 3 miesiące gratis 


   Izby Celne
                                                        
Nazwa urzędu i adres Informacje 
  IC w Białej Podlaskiej
ul. Północna 19, 21-500 Biała Podlaska,
UC Biała Podlaska , UC Zamość , UC Lublin
Urzędy i oddziały celne - dane teleadresowe, godziny pracy
tel.: 0-prefix-83 344 98 33, 344 98 61 
fax: 0-prefix-83 344 33 97, 344 98 62  
Informacja Celna: 
tel.: 0-prefix-83 344 98 19 w godz. : 7.00-19.00
 IC w Białymstoku
ul. Octowa 2, 15-399 Białystok
Urzędy i oddziały celne
tel.( 0-prefix-85) 745 85 55, 745 85 00, fax: (0-prefix-85) 745 85 99  
Informacja Celna:
tel.:(0-prefix-85) 745-85-81 w godz. 7.15 - 19.15 w dni powszednie
IC w Gdyni 
ul. Polska 8, 81-339 Gdynia 
Urzędy i oddziały celne
tel.:(0-prefix-58) 666 77 01,  620 29 30,  fax: (0-prefix-58) 621 05 54  
Informacja Celna:
tel.:(0-prefix-58) 666 77-24, 621 64 14, 666-77-16 w godz. : 7.00 - 15.00 w dni powszednie
IC w Katowicach 
Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice
Urzędy i oddziały celne
tel.: (0-prefix-32) 358 72 00, fax: (0-prefix)-32 358 7204,  258 94 86
Informacja Celna:
tel.:(0-prefix-32) 358 71 00 do 03, w godz.: 7.15 - 15.15 w dni powszednie
IC Kraków  
Al. Krasińskiego 11b, 31-111 Kraków 
Urzędy i oddziały celne
tel.:(0-prefix-12) 629 02 00,  629 02 05,  fax: 0-prefix-12 421 67 57
Informacja Celna:
Kraków, ul. Łokietka 98/104
pn. - pt. 8.00-15.00
tel. (012) 629-05-29
IC w Łodzi  
ul. Lodowa 97, 93-232 Łódź 
Urzędy i oddziały celne
tel.:(0-prefix-42) 638 82 00, 638 82 22, fax: (0-prefix-42) 638 83 50-51  
Informacja Celna:
tel.:(0-prefix-42) 638 82 10 w godz.  8.00 - 15.00 w dni powszednie
IC w Olsztynie
ul. Dworcowa 1, 10-413 Olsztyn
Urzędy i oddziały celne
tel. (0-prefix-89) 539 70 15,  533 70 10, fax: (0-prefix-89) 539 70 11, 539 70 16  
Informacja Celna:
tel. - w urzędach celnych 0-prefix-89 538 74 51, 538 75 17    
w godz. : 11.00-15.00 w dni powszednie
IC w Poznaniu
ul. Warszawska 183/185, 61-055 Poznań
 
Urzędy i oddziały celne
tel.: 0-prefix-61 871 61 80, 871 61 00   
fax: 0-prefix-61 879 48 98
Informacja Celna:
tel.:(0-prefix-61) 879 47 51 w godz. 7.30 - 15.30 w dni powszednie
IC w Przemyślu 
ul. Sielecka 9, 37-700 Przemyśl
Urzędy i Oddziały Celne
tel.: (0-prefix-16) 676 43 00, 676 43 02, fax: (0-prefix-16) 678 30 03, 676 44 44  
Informacja Celna:
tel.:(0-prefix-16) 676 44 11 całodobowo cały tydzień
IC w Rzepinie
ul. Dworcowa 5, 69-110 Rzepin
Urzędy i oddziały celne
tel.:(0-prefix-95) 750 93 01, fax: (0-prefix-95) 759 64 42  
Informacja Celna:
tel.:(0-prefix-95) 759 61 21-25 w godz.: 7.00 - 15.00 w dni powszednie
IC w Szczecinie 
ul. Energetyków 55, 70-952 Szczecin
Urzędy i oddziały celne
tel.:90-prefix-91) 480 55 08,  462 34 71, fax:(0-prefix-91) 480 58 03  
Informacja Celna:
tel.:(0-prefix-91) 480 55 12,   480 55 13 w godz. 8.00 - 15.00 w dni powszednie
IC w Toruniu
ul. Mazowiecka 63/65, 87-100 Toruń
Urzędy i oddziały celne
tel.:(0-prefix-56) 611 73 03, 611 73 00, fax: (0-prefix-56) 611 74 60  
Informacja Celna:
tel.:(0-prefix-56) 611 73 50, w godz. : 7.15 - 17.15 w dni powszednie
IC w Warszawie
ul. Modlińska 4, 03-216 Warszawa
Urzędy i oddziały celne
tel.:(0-prefix-22) 510 47 00, fax: 0-prefix-22 811 68 41
Informacja Celna:
tel.:(0-prefix-22) 811 01 28, 510 49 32, 811 13 44, w godz. : 7.30 - 15.30 w dni powszednie
IC we Wrocławiu
ul. Hercena 11, 50-950 Wrocław
Urzędy i oddziały celne
tel.:(0-prefix-71) 342 16 24, fax: (0-prefix-71) 343 54 39  
Informacja Celna:
tel.:(0-prefix-71) 370 54 28,  370 54 44, 344 47 33  
 w godz. 7.00 - 15.00 w dni powszednie

 
 
SMS - bramki krajowe i zagraniczne, bezpłatnie
Komunikatory -
ranking, free download,  SMS-y, VOiP

Serwery za darmo!
Formularze sądowe: pisma,  instrukcje wypełnienia , wnioski,-  Księgi Wieczyste,  postępowanie cywilne, KRS, Rejestr Zastawów,  MSiG, Krajowy Rejestr Karny,  inne 
Formularze podatkowe , ZUS, GUS, celne , i inne  Ministerstwa
Urzędy i instytucje państwowe
Urzędy Wojewódzkie i Samorządowe
Administracja celna  
Administracja skarbowa 
- Izby i Urzędy Skarbowe
- Urzędy Skarbowe  niektóre  kategorie podatników 
-
Kontrola Skarbowa   
Polskie placówki dyplomatyczne za granicą
Szefowie polskich placówek
Przedstawicielstwa  - dyplomatyczne  w Polsce
Urzędy Konsularne w Polsce
Kanada - Placówki ,  Polonia, wizy, biznes
USA  - Konsulaty, Polonia, Rząd, biznes

Usługi biuro@e-gamma.pl  Ulubione  Biuro Reklama Kontakt Home
Copyright 2004   E-GAMMA.PL